Dette er levealdersjustering

Publisert Sist oppdatert

Dette er levealders- justering

  • Levealdersjustering ble innført for å redusere økningen i pensjonskostnader, og for å stimulere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.
  • Levealdersjustering betyr at den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år ditt årskull i snitt er forventet å leve (regnes ut av Statistisk sentralbyrå).
  • Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.
  • Levealdersjusteringen påvirker størrelsen på den årlige pensjonsutbetalingen, ikke hvor lenge du får utbetalt pensjon.
  • Levealdersjusteringen gjør at pensjonen kan bli mindre enn 66 prosent av sluttlønnen, selv om du har full opptjening. Du kan kompensere for dette ved å jobbe lenger før du tar ut pensjon.