Elementært: Boken er inspirert av Sherlock Holmes, og forfatterne mener den fiktive detektivens tenkning fortsatt er like aktuell. – Den kan hjelpe oss til en bedre håndtering av både uskyldspresumpsjonen og skyldkravet, sier Ivar Fahsing (til venstre). Her sammen med medforfatter Ole Thomas Bjerknes under boklanseringen.
Elementært: Boken er inspirert av Sherlock Holmes, og forfatterne mener den fiktive detektivens tenkning fortsatt er like aktuell. – Den kan hjelpe oss til en bedre håndtering av både uskyldspresumpsjonen og skyldkravet, sier Ivar Fahsing (til venstre). Her sammen med medforfatter Ole Thomas Bjerknes under boklanseringen.

Detektiver på Politihøgskolen

Ny bok om etterforskning skal erstatte tidligere lærebok som var lukket for offentligheten. Inspirasjonskilden er ingen ringere enn Sherlock Holmes.

Publisert

Politiets etterforskningsfag er i stadig utvikling. Den siste læreboken i politietterforskning er basert på forskningsbasert kunnskap, og kommer samtidig med etterforskningsløftet initiert av Politidirektoratet (POD).

Bokens hovedforfattere har politifaget i bunn. Det, sammen med en forskningsbasert tilnærming, gjør at det er store forventninger til innhold og anvendelighet ut på praktisk politinivå.

Under lanseringen av boken på Politihøgskolen sa politiinspektør Harald Bøhler fra POD at boken er med på å drive frem utviklingen som er beskrevet i handlingsplanen for politietterforskningen.

– På mange områder er norsk politi verdensledende, selv om vi hos oss har dokumentert fravær av standarder, og at det har vært for lavt fokus på kontinuerlig kompetanseoppbygging. Jeg ser frem til at vi får erfaringslæring satt i system. La oss dyrke ildsjelene våre, som det å skrive en slik bok er, sa Bøhler.

Verdifull innsikt

– Boken er så viktig at Riksadvokaten har twitret om den. Den har endog fått Riksadvokatens Twitter-melding nummer 6/18, sa assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther under boklanseringen - med et smil.

Han sa at etterforsking er et utfordrende farvann, men at boken bidrar til en gullstandard. I boken fremheves hypotesebruk og objektivitetskravet, noe som kan bidra til å forhindre justisfeil, sa han.

Man skal kunne stole på politiets etterforskning.

– Vi savner dommere som styrer mer i sin egen rettsal. Boken gir verdifull innsikt i hvilke aspekter ved etterforskingen det er særlig viktig at dommerne bruker tid og ressurser på å belyse under hovedforhandlingen, sa Sæther.

Han anbefaler også forsvarsadvokater å skaffe seg den kompetansen boken gir.

– Det tjener systemet at også disse ser de prinsipper vi nå jobber etter, sa Sæther. 

Boken legger til grunn en metodikk inspirert av den fiktive detektiven Sherlock Holmes. Mye tyder på at skikkelsen Sherlock be skapt for å vise utviklingspotensialet til politiet i England for cirka 130 år siden.

– Jeg mener denne metodikken og tenkningen fortsatt er like aktuell. Den kan hjelpe oss til en bedre håndtering av både uskyldspresumpsjonen og skyldkravet i straffesaker. Som Sherlock sier det; den som ønsker å eliminere enhver rimelig tvil, bør lang på vei kunne dokumentere en utelukkelse av alle andre plausible forklaringer, sier en av forfatterne, Ivar Fahsing til Politiforum.

En etterforsker tjener to herrer - både Riksadvokaten og politidirektøren, fortsetter han.

Ivar Fahsing under lanseringen.
Ivar Fahsing under lanseringen.

– Boken adresserer dette noe særegne systemet, som etter mitt syn bør borge for høy kvalitet i etterforskinger dersom roller og metodikk utøves og utvikles på en god måte, sier Fahsing.

Skal være trygt

Han påpeker at det å utsettes for etterforskning – enten du er offer, mistenkt eller pårørende – skal oppleves like trygt som å gå om bord i et fly.

– De fleste vil være enige i at denne tryggheten ikke kommer av seg selv, men den kan oppstå som resultatet av omforent kunnskap, metodikk, ferdigheter og gode rutiner. Man skal kunne stole på politiets etterforskning og det etiske og metodiske grunnlag den hviler på, sier Fahsing.

Han påpeker at dette perspektivet og denne metodikken merkelig nok aldri før har vært grunnfilosofien i noen lærebok i etterforsking – hverken her til lands eller internasjonalt.

– Selv om prinsippet er gammelt, er derfor boken likevel banebrytende. Boken er pensum på grunnutdanningen ved Politihøgskolen, men bør være av interesse for alle som har interesse for etterforsking eller andre former for systematiske undersøkelser, sier Fahsing.