Kong Harald og kronprins Haakon åpnet Sametinget i fjor. Slike reiser er det flere av nå, og livvaktene må med.

Kongereiser koster mer for politiet

Kongehuset reiser mer enn før. Det gjør at det politiet bruker ekstra penger på å passe på de kongelige.

Publisert Sist oppdatert

I et brev Politidirektoratet har sendt til Oslo politidistrikt kommer det fram at økt reiseaktivitet i kongefamilien har ført til at det er behov tilleggsbevilgninger til Den kongelige politieskorte (DKP).

For 2014 fikk Oslo politidistrikt ifølge brevet 8 millioner kroner i rammeøkning til DKP, som tar seg av sikkerheten til de kongelige. Nå må det imidlertid mer til.

Politidirektoratet gir 4 nye millioner i tilleggsbevilgning til DKP, i tillegg til at de forventer at Oslo politidistrikt stiller opp med samme beløp.

Til utstyr og personell

Dersom Oslo politidistrikt bidrar med det POD vil, er summen oppe i 16 millioner kroner ekstra for Den kongelige politieskorte i 2014, sammenlignet med ifjor, ifølge brevet. Ekstrabevilgningene i høst går til utstyr og ansatte.

– 8 millioner går til utskifting og nyanskaffelser av materiell, og til personell, sier Ole Vidar Dahl, leder for Spesialseksjonen i Oslo politidistrikt.

Politiet vil ikke opplyse om hvor stort budsjettet er eller gå i detaljer om vaktholdet, men ekstrabevilgningene gjør at DKP nå har nok penger.

– Vi ønsker ikke si noe om totalbudsjettet. Men det er tilstrekkelig, forteller Dahl til Politiforum.

Oppbemanning i DKP

Slottet ønsker ikke å uttale seg om sikkerheten rundt kongefamilien og vil ikke uttale seg om reisevirksomheten har økt, slik det står i brevet. Dahl sier at DKP har mer å gjøre.

– Vi har et noe høyere aktivitetsnivå enn tidligere, men ikke mer enn forventet.

Tidligere år har mediene belyst at ansatte i DKP kostet mye, ettersom jobben krever mye reisevirksomhet og lange dager. For fem år siden truet Arbeidstilsynet med å gi politiet dagbøter på flere tusen kroner på grunn av de lange arbeidsdagene.

Nå er det ansatt flere i DKP. I løpet av 2014 har Oslo politidistrikt lagt opp til å styrke DKP med ti nye årsverk.

– Oppbemanningen skjer etter en rekrutterings- og kompetanseplan. Denne er fulgt. Det betyr at vi har økt antall livvakter, sier Ole Vidar Dahl til Politiforum.

Powered by Labrador CMS