Sylvi Listhaug har mer enn nok å ta tak i som ny justisminister, mener artikkelforfatteren.
Sylvi Listhaug har mer enn nok å ta tak i som ny justisminister, mener artikkelforfatteren.

Velkommen, Sylvi Listhaug

Gratulerer som nyutnevnt justisminister! Her er noen velmente råd på veien.

Publisert

Gratulerer som nyutnevnt justisminister og lykke til med ansvaret for tafatthetens departement. I løpet av mer enn fire år med dine partifeller, justisministrene Anundsen og Amundsen, har det skjedd fint lite. Det er mye å ta tak i, og du trenger noen velmente råd på veien.

Nærpolitireformen

Som politipensjonist etter mer enn 30 år i tjenesten, er jeg bekymret over det som skjer nå under den såkalte «Nærpolitireformen». Politidirektoratet er i gang med å fjerne 126 lensmannskontor og erstatte disse med en nærpolitikontakt, ofte uten kjennskap til den lokale ungdommen, skolelærerne, idrettslederne eller næringslivet i kommunen fra før.

Hvor blir nærheten av? For meg ser det mer ut som innføring av fjernpolitiet. Hvor skal folk få utrettet sine sivile tjenester når politikontorene blir borte? Vi er på vei fra et servicepoliti til et utrykningspoliti.

For meg fremstår det som en dårlig løsning å erstatte politi med pol.

Forskjellen til Vinmonopolet, en annen statlig virksomhet, er slående. På begynnelsen av 1990-tallet hadde vi 110 polutsalg, fordelt på 76 kommuner. Nå har vi 333 polutsalg. På begynnelsen av 1990-tallet hadde vi 354 lensmannskontor og politistasjoner. Når politidirektøren har gjennomført sin nedleggelse av politikontorer, står 221 tilbake. For meg fremstår det som en dårlig løsning å erstatte politi med pol.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte begås med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er lovlig. Enkelte bransjer er svært utsatt, som bygg og anlegg, renhold og restauranter. Det antas at den økonomiske kriminaliteten utgjør et alvorlig og stigende samfunnsproblem. Skiftende regjeringer har laget handlingsplaner mot økonomisk kriminalitet, hvor en rekke departementer og direktorater har inngått i et forpliktende samarbeid.

Den siste handlingsplanen ble lagt frem av Justisdepartementet og Finansdepartementet i 2011. Den løp ut i 2014. Det er på høy tid å lage en ny.

Voldtekt og seksuallovbrudd

I 2012 la den rødgrønne regjeringen frem en Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014. Planen markerte vilje til å prioritere målrettet innsats på et svært alvorlig kriminalitetsområde.

I en rapport våren 2017 kritiserte Riksadvokaten kraftig arbeidet med voldtektssakene. Det uroet Frp-statsråd Per-Willy Amundsen. Men istedenfor å vise handlekraft, fraskrev justisministeren seg ansvaret ved å si at voldtekt «er saker vi som samfunn har fokusert for lite på». Nei, Per-Willy Amundsen. Samfunnet er veldig opptatt av trygghet og å bekjempe voldtekt. Først etter å ha blitt kritisert for sin tafatthet av opposisjonen, kom justisminister Amundsen på hva han kunne gjøre. Han fant ut at departementet skulle lage en handlingsplan. Men nå er det et nytt år og intet har skjedd.

Politiet la i slutten av januar frem kriminalitetsstatistikken for 2017. Den viser en kraftig økning i antallet anmeldte seksuallovbrudd - hele 13 prosent fra året før. Den siste handlingsplanen mot voldtekt løp ut i 2014. Det er på høy tid å lage en ny.

Kriminalitetsforebygging

Siden begynnelsen av 1990-tallet har skiftende regjeringer laget handlingsplaner for å forebygge kriminalitet begått av barn og unge, sist i 2013. Kriminalitetstallene for 2017 viser en dramatisk økning i ungdomskriminaliteten fra året før, med hele 46 prosent for de yngste. I den blågrønne regjeringens politiske plattform fra 14. januar 2018 sies det at «Regjeringen vil styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet». Hvorfor ikke starte med å lage en ny handlingsplan? Den forrige løp ut i 2016. Det er på høy tid å lage en ny.

Politisk evneløshet

Du husker kanskje hva din partifelle justisminister Anundsen valgte å vise frem i sin berømte skrytevideo fra valgkampen 2015? Det var våpen og biler, båter og helikoptre, fengselsceller og rettssaler. Men dessverre ikke ett ord om kriminalitetsforebygging og innsats mot seksuallovbrudd.

Gratulerer som nyutnevnt justisminister. Det er enormt mye å ta tak i. Du er ikke kommet til dekket bord, men til tomt bord. Lykke til!