Leder for Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad.
Leder for Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad.

DEBATTINNLEGG

Stortingsmelding og yrkesskade-gjennombrudd før sommeren

Stortingsmeldingen om politiet har mange gode intensjoner, men vi opplever dette som en ressursbesparingsmelding og en overdreven tro på effektivisering.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Så nærmer vi oss atter en gang ferietid. De siste månedene har bydd på utfordringer vi ikke hadde mulighet til å forutse på forhånd, og jeg er stolt av måten vi som etat har stått i denne internasjonale krisen på. Krisen er på ingen måte over, og nå som samfunnet åpnes opp mer og mer vil trolig vi som jobber i førstelinje, ute der hvor folk bor og oppholder seg, måtte forvente at dagene vil blir travlere samtidig som bekymringen for smitte fortsatt vil være der. Jeg håper likevel alle får muligheten til noen rolige sommerdager for å lade batteriene.

Rett før ferien starter over hele landet kom endelig stortingsmeldingen om politiet som vi har ventet på. Den har mange gode intensjoner, men vi opplever dette som en ressursbesparingsmelding og en overdreven tro på effektivisering. Politiets budsjetter har blitt styrket de siste årene, samtidig er kostnadene og forventningene til hva politiet skal få til, langt større enn det økonomiske handlingsrommet.

Skal vi nå den politiske målsetningen om 2 politi per 1000 innbyggere må regjeringen sørge for en god nok budsjettramme som sikrer at alle nyutdannede fra Politihøgskolen kan ansettes. Det er også viktig at de 400 midlertidige koronastillingene blir omgjort til faste stillinger og at de fullfinansieres. Dette vil bidra til å øke politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnet og styrke hverdagsberedskapen.

Positiv til satsing

Politiets Fellesforbund synes det er svært positivt at regjeringen ønsker å videreføre satsingen på etterforskning. Det er også betryggende at regjeringen vil videreføre dagens politiutdanning samtidig som de ser behovet for komplementær kompetanse. Vi stiller oss derimot sterkt kritiske til at regjeringen vil la private løse flere politioppgaver, blant annet fangetransport. Nå skal meldingen leses grundig. Politiets Fellesforbund vil være en sterk og konstruktiv aktør i utformingen av fremtidens politi.

De siste to årene har vi i Politiets Fellesforbund hatt et stort politisk trykk på å bedre de ansattes vern når det kommer til yrkesskade. Vi er derfor glad for at regjeringen sier at de vil legge frem forslag til endring i politiloven for å sikre ansatte bedre rettigheter ved skader oppstått under operativ trening. Vi er svært spent på hva som ligger i lovendringen, og skal bruke høringsfristen til å forsikre oss om at lovforslaget gir full erstatning til våre medlemmer når skader oppstår under nødvendig trening i jobben.

Politiet som yrkesgruppe har dessverre stått i hardt vær etter den tragiske saken i USA, hvor afroamerikaneren George Floyd ble kvalt under pågripelse. Saken er svært trist, og slikt skal ikke skje. Derfor legges det i Norge svært stor vekt på at politiet skal behandle alle likt, uansett kjønn, legning, hudfarge, etnisitet, og sosial bakgrunn. Politiet her hjemme har et sivilt preg, og dette gjør at befolkningen har stor tillit til etaten.

Vant frem

En hovedårsak til at tilliten er så stor er den solide politiutdanningen vi har. Gjennom mange år har man bygget opp en treårig bachelorgrad, hvor politistudentene blir godt rustet både fysisk og etisk, og i stand til å håndtere samfunnsoppdraget på en primært rolig og behersket måte.

Politiets Fellesforbund vant denne måneden frem en viktig seier i Statens lønnsutvalg for et sivilt medlem. Uenigheten gikk på lønnsinnplassering etter vesentlige endringer i arbeidsoppgavene. Lønn og ivaretakelse er viktig for oss og våre medlemmer og vi er derfor svært glad for at vi fikk gjennomslag for saken i SLU.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god sommer. Jeg håper dere får fine dager med familie og venner. Ta vare på dere selv og hverandre, og husk at vi som fagforening er her for dere også gjennom sommeren.

Powered by Labrador CMS