At unge mennesker i dag i det hele tatt vurderer å søke Politihøgskolen er meg fullstendig ubegripelig. Når skal folk våkne og innse at Stortinget og regjeringen er i ferd med å fullstendig rasere etaten? At alle fagre ord og løfter om bedre dekning og sikkerhet bare er løgn og bedrageri?  spør innleggsforfatteren.
At unge mennesker i dag i det hele tatt vurderer å søke Politihøgskolen er meg fullstendig ubegripelig. Når skal folk våkne og innse at Stortinget og regjeringen er i ferd med å fullstendig rasere etaten? At alle fagre ord og løfter om bedre dekning og sikkerhet bare er løgn og bedrageri? spør innleggsforfatteren.

Politikerne raserer politiet

Endelig begynner fakta å komme på bordet. Tragisk er det.

Publisert

Jeg var selv i etaten i 37 år, de siste 10-12 på sentralen i Skien som operatør og operasjonsleder. Det var et sant helvete – ikke folk eller penger til noe som helst. Vi var til tider nede i fire operative patruljer på nattestid; åtte mann som skulle dekke Telemark fylke med cirka 175.000 innbyggere.

Altså én politi per 22.000 innbyggere!

Det er mulig jeg bryter taushetsplikten nå, men det bekymrer meg ikke. Jeg fikk streng beskjed fra politimesteren om at bemanningen ikke måtte offentliggjøres, hverken til pressen eller andre. Jeg nevner også at det tidvis kun møtte én mann på jobb i Kragerø på nattestid – det var jo ikke midler til overtid, må vite. Denne hadde ordre om å kjøre til Skien og bli med som tredjemann på en av patruljene der. Dette betydde igjen at Kragerø og Drangedal var totalt uten politidekning disse nettene, og patruljene i Grenland kunne gjerne være opptatt på Ulefoss eller langt ute i Landsmarka, med minimum én time å kjøre til Kragerø under full utrykning.

Jeg understreker at dette var tilfelle for fire-fem år siden, og jeg kan ikke gå god for at det fortsatt er slik. Men da måtte jeg ofte avvise folk som virkelig trengte hjelp, fordi jeg ikke hadde noen jeg kunne omdisponere eller løsrive.

Jeg kunne ramset opp en rekke skrekkeksempler, men det blir for mye.

Det var et guds under at det gikk så bra som det gikk, men før eller siden inntreffer katastrofen. Hvem står da fram og tar ansvar?

Det var et Guds under at det gikk så bra som det gikk, men før eller siden inntreffer katastrofen. Hvem står da fram og tar ansvar? Jeg regner med at Stortinget, regjeringen, Politidirektoratet og politimesteren vil toe sine hender og hevde at «operasjonslederen feilprioriterte, og at det er hans ansvar».

Jeg var sjeleglad da jeg kunne gå av for fire år siden. Jeg ble rett og slett syk av det hele. Så til dere som fortsatt er der ute: Ta vare på helsa og hverandre. Ingen andre gjør det.

At unge mennesker i dag i det hele tatt vurderer å søke Politihøgskolen er meg fullstendig ubegripelig. Når skal folk våkne og innse at Stortinget og regjeringen er i ferd med å fullstendig rasere etaten? At alle fagre ord og løfter om bedre dekning og sikkerhet bare er løgn og bedrageri?

Det eneste som gjelder er å spare penger. Og vær klar over at når mellomledere som lensmenn og stasjonssjefer intervjues av aviser eller radio/TV om situasjonen, tør de ikke si annet enn det de er pålagt å si av folk lenger opp i systemet. De er livredde for egen karriere og frykter represalier. I politietaten skal man «holde kjeft».

Jeg blir kvalm når jeg leser og hører hva de presterer å si i intervjuer. Å snakke mot bedre vitende blir et mildt uttrykk. Stort sett er det «dikt og forbannet løgn» fra ende til annen. Men jeg håper og tror dette begynner å gå opp for folk flest nå – omsider. Folks trygghet og sikkerhet betyr dessverre veldig lite. Du kan i dag dessverre ikke påregne politiets bistand nær sagt uansett hvilken situasjon du havner i. Du kan risikere å måtte vente i timevis. Du må greie deg selv som best du kan.

Jo da, det bevilges en del kroner til etaten hvert år, men de pengene må jo brukes til for eksempel utskifting av utrangerte tjenestebiler som har rullet både 400 og 500.000 kilometer, samt all annen daglig drift. Penger til å ansette flere tjenestemenn blir det ikke. Og jeg har jo både lest og hørt at forholdene i hvert fall ikke har bedret seg etter at jeg gikk av. Jeg leste nettopp at Sør-Øst politidistrikt må «kvitte seg» med 50 stillinger for å få råd til daglig drift, husleie, med med. Dette gjør meg målløs.

Jeg leste også nylig at det foreligger planer om å stenge/legge ned arresten i Skien. Det eneste gjenværende arrestlokalet i Telemark. En overstadig beruset person på Vågslid må altså kjøres til Tønsberg, cirka 26 mil og 3,5 timers normal kjøring – eller kanskje til Drammen dersom det er «fullt belegg» i Tønsberg.

Hjemmelen for å sette vedkommende i arrest vil jo nesten aldri være til stede, da personen vil være tilnærmet edru før man er fremme. Begrepet seriøs konsekvensutredning er tilsynelatende ukjent hos de som bestemmer.

Til slutt har jeg en oppfordring til «mannen i gata»: Ikke la ditt sinne og frustrasjon gå utover de arme tjenestemenn og -kvinner dere møter ute i gata. De gjør en glimrende jobb tatt i betraktning det presset de jobber under og det elendige verktøyet de får tildelt for å gjøre «drittjobben». De kjører fra det ene oppdraget til det andre, ofte uten mulighet til å avvikle noen matpause. Matpakka må gulpes ned i bilen mellom oppdraga.

Vær glad for at noen fortsatt orker den delen av jobben. Skal dere klage på noe, må dere lenger opp i systemet – mye lenger. Klag heller ikke på politimesteren. Den stakkars dama får tildelt et budsjett av våre eminente politikere, som hun pålegges å overholde. Det er en tilnærmet håpløs situasjon hun er i, og jeg vil tro hun er rimelig fortvilet/frustrert og nok skulle ønske ting var annerledes. Det er henne folk flest tror er å klandre, men det blir feil. Jeg føler med henne.

Skal dere klage på noe, må dere lenger opp i systemet – mye lenger. Klag heller ikke på politimesteren.

Det hun og landets øvrige politimestere imidlertid burde gjort, var å møte i samlet tropp hos justisministeren, slått neven i bordet og sagt fra om at dette ikke går lenger. Men de fleste av dem sitter på åremål, og ønsker de forlengelse, gjelder prinsippet om å holde kjeft og være lojal oppover.

Det er tre instanser som er å klandre for tingenes tilstand: Stortinget, regjeringen og Politidirektoratet, med politidirektøren i spissen. Det er politidirektøren og justisministeren, med sine åpenbart kunnskapsløse og virkelighetsfjerne rådgivere, samt muligens Stortingets justiskomite, som til syvende og sist er å klandre.

Spørsmålet er om ting ville vært annerledes med andre politikere ved roret. Ikke vet jeg.

Sånn, nå fikk jeg sagt noe jeg har hatt lyst til i flere år, og jeg kunne sagt mye mer. Til dere som fortsatt sliter der ute, prøv å holde ut og lykke til! Jeg ser ikke bort fra at jeg vil få en form for reaksjon fra en eller flere «høye herrer/kvinner» etter dette innlegget, men akkurat det bekymrer meg overhodet ikke, så lenge man bare sier som sant er og alt kan dokumenteres og bevitnes. Det vil si for de som måtte få innsyn i aktuelle dokumenter og journaler. De fleste er nok stemplet både fortrolig og hemmelig, og er unntatt offentlighet. En særs pågående og dyktig journalist med de «rette kontakter» vil muligens få tilgang til noe av det. Jeg håper noen prøver.

Jeg er klar over at mitt innlegg i all hovedsak dreier seg om forholdene i Telemark/Sør-Øst politidistrikt, men etter hva jeg leser og hører er forholdene minst like ille landet rundt.

Kort oppsummert: Kjære politikere. Enten må dere bevilge nok penger til å få gjennomført denne reformen deres på tiltenkt og forsvarlig vis, og det må ansettes flere tjenestemenn – ellers må dere snu og glemme hele reformen. Per i dag framstår den som totalt mislykket og en stor løgn, som utelukkende skal tvinges gjennom for å spare penger.  Dere styrer jo nesten mot anarki og borgervern og den pakka der. En meget farlig kurs.

Jeg bruker de gamle ordene «alt var bedre før».