Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen. Bildet er tatt under uteksamineringen av tredjeårsstudenter i 2018.
Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen. Bildet er tatt under uteksamineringen av tredjeårsstudenter i 2018.

Fysiske eksamener utgår: Krav i en krevende tid

«Det betyr ikke at alle krav er kastet over bord, eller at studentene ikke har fremvist tilstrekkelig kompetanse», skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Publisert

Styret ved høgskolen har gitt grønt lys for at eksamen i to emner utgår for 2020-kullet. Det gjelder arrestasjonsteknikk og deleksamen i fysisk trening. Alle studenter vil få «bestått» i begge emner, ut fra deltakelse i undervisning dette studieåret.

Tiltakene mot korona setter hele samfunnet på prøve, og delvis på vent. Dette skaper selvsagt noen utfordringer, som vi må løse. Og det gjør vi.

Det betyr ikke at alle krav er kastet over bord, eller at studentene ikke har fremvist tilstrekkelig kompetanse. De som skal gå ut til sommeren, har snart gjennomført hele politiutdanningen, inkludert ett år i praksis. 

LES OGSÅ: Politihøgskolen avlyser eksamen i arrestasjonsteknikk og fysisk trening

Videre til nye avklaringer

I en krevende tid må vi legge til rette for at flest mulig av kullet på 700 studenter fullfører utdanningen som planlagt. Hvis ikke vil det kunne få negative konsekvenser, for politet og for den enkelte student. Vår vurdering er at vi har funnet en løsning som ivaretar de fleste hensyn, i en veldig vanskelig situasjon for landet.

Noen utfordringer gjenstår. Rundt 180 avgangsstudenter har ikke fått gjennomført operativ trening i leir. Vi planlegger for gjennomføring i juni, og har fått på plass instruktører fra distriktene. Det er føringer fra helsemyndighetene, og de reguleringer som er gitt i Covid-19 forskriften, som bestemmer hva den endelige  beslutningen vil bli.  Som høgskole må vi selvsagt handle i samsvar med det til enhver tid gjeldende lovverk.

Jeg vil også understreke at vi ikke kommer til å ta noen sjanser når det gjelder våre studenters helse og sikkerhet. Blir det  leir i juni, blir det med strenge smittevernrestriksjoner.  Får vi ikke gjennomført før sommeren, må leir for disse studentene utsettes til høsten – eller når det er forsvarlig. Dette kravet kan vi ikke lempe på.

Opptak og krav beholdes

Høgskolen må som kjent, avlyse de fysiske testene for årets opptak til bachelorutdanningen. Det er hverken forsvarlig  eller praktisk håndterlig å gjennomføre disse med dagens smittevernsrestriksjoner. Det er stengte treningssaler og svømmehaller og aktsomhet knyttet til avstand, hygiene og reisevirksomhet.

De som tas opp til politiutdanningen i 2020, må innfri alle øvrige krav. Kravene til egnethet vil bli godt ivaretatt i opptaket. Studentene som starter til høsten, vil møte de samme fysiske kravene som tidligere kull gjennom studieløpet. Og vi vil nok være ekstra påpasselig med å understreke disse kravene, og legge til rette for trening fra studiestart.

Regjeringen har bestilt et opptak av 400 studenter i 2020. De skal fullføre bachelorgraden våren  2023. Utdanningen skal gjennomføres. Noe annet vil bare gi negative ringvirkninger. Vi kan ikke hoppe over årets opptak, og det er heller ikke nødvendig. 

LES OGSÅ: Fysiske opptakskrav ved PHS avlyst: - Mistenker at det er et ledd i å fase ut fysiske tester i opptaket

Vi deler ikke ut politiutdanning

Både når det gjelder de fysiske testene i opptaket og de avsluttende eksamener, skulle vi gjerne opprettholdt vårt vanlige regime. Det er viktig å huske at dette er et unntak i en ekstrem situasjon. Men de som fullfører med vitnemål i 2020, har gjennom tre år, mange arbeidskrav og eksamener vist at det er forberedt på å gjøre god jobb i etaten. De som tas opp i 2020, skal  være fullt på høyde med tidligere kull, når de går ut om drøye tre år. 

Politihøgskolen vil aldri senke kravene, hverken  for opptak til studiene eller for tildeling av vitnemål. Vi deler ikke ut studieplasser eller vitnemål for å være rause. Vi har standarder, klare mål og dyktige fagpersoner i alle ledd. I en ekstraordinær og krevende tid har vi foretatt noen tilpasninger for å kunne levere på samfunnsoppdraget. 

Det er først og fremst de fysiske møtene som skaper utfrodringer denne våren. Vi må være pragmatiske. Men kravene i politiutdanningen består. 

LES OGSÅ: Politiutdanning gir en unik kompetanse