Politi i Brugata i Oslo.
Politi i Brugata i Oslo.

Et reformert og bedre politi – for hvem?

Fra media oppfatter jeg at stadig flere innen politiet mener at vi nå har fått et bedre politi. Bedre for hvem?

Publisert

Et kontinuerlig mer velutdannet politi har nå innenfor stadig mer sentraliserte tjenestesteder trolig skapt de ønskede robuste fagmiljøene, gjerne med spesialistkompetanse, på flere av dagens krimarenaer.

Når politiet opplever at både forutsetningene og politiet selv nå har blitt bedre, bør dette i neste runde gi seg utslag i bedre tjeneste til publikum. Selv om politiet på flere felter har blitt bedre, kan politiet ikke tillates å påstå måloppnåelse før folk rundt i landet har tilkjennegitt en rimelig grad av tilfredshet med polititjenestene.

Politiet har i senere tid stadig mer unndratt seg publikumskontakt. Fortsetter det slik, vil publikum etterhvert få lite å tape ved en eventuell robotisering av også polititjenester.