Assisterende politidirektør Håkon Skulstad sier kvaliteten på polititjenesten i Norge er nå i ferd med å heves.
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad sier kvaliteten på polititjenesten i Norge er nå i ferd med å heves.

Et bedre politi

Målet er å gi befolkningen et enda bedre politi enn i dag. Da trenger vi både ledere og medarbeidere som rekker hånda i været.

Publisert

I et innlegg i Politiforum etterlyser seksjonsleder Marianne Viste i Agder Politidistrikt et tydeligere mål for politiets utvikling. Hun understreker også viktigheten av kritiske røster, og at medarbeidere rekker opp hånda og stiller spørsmål.

Fra struktur til kvalitet

Marianne Viste har rett i at struktur har fått mye fokus i de årene vi har bak oss, internt i politiet og ikke minst i avisspaltene. Det har vært en komplisert, krevende og nødvendig jobb. Men det er bare starten på arbeidet vi må gjøre for å skape et bedre og mer moderne politi.

I 2018 kommer det et taktskifte i arbeidet med å utvikle politiet. Med distriktenes nye organisasjoner på plass før sommeren, kan vi legge all kraft i å heve kvaliteten på polititjenesten i tiden framover.

Kjernen i politiets utvikling

En reform har ingen verdi i seg selv. En ny organisasjonsstruktur løser heller ingenting alene. Kvaliteten på polititjenesten i Norge er nå i ferd med å heves, fordi vi tar i bruk nye, bedre og mer moderne måter å jobbe på. Og vi gjør det for befolkningen.

Dette er selve kjernen i politiets utvikling. Politiet må ta vare på det politiet er gode til, og samtidig finne bedre og mer effektive måter å løse oppgaver på. Vi skal jobbe enda mer kunnskapsbasert, og i større grad evne å være i forkant av kriminaliteten. Og samtidig bruke ressursene i politiet enda bedre.

Slik blir politiet bedre

Politidistriktene har i 2017 jobbet hardt med å få plass prioriterte nøkkelfunksjoner, som skal gjøre at kvaliteten på polititjenesten øker. For eksempel, den nye etterretningsfunksjonen skal gi grunnlaget for at politiet jobber mer kunnskapsstyrt og forebyggende enn tidligere.

Et annet eksempel er hvordan politipatruljene tar i bruk nye arbeidsmetoder og ny teknologi. "Politiarbeid på stedet" er nå innført som arbeidsmetodikk i alle politidistrikt, og nye forsøksprosjekter er satt i gang for å utvikle arbeidsmetoden videre.

Rekk opp hånda

I 2018 vil arbeidet fortsette med å få disse funksjonene til å virke enda bedre - sammen og hver for seg. Da trenger vi engasjerte og aktive ledere og medarbeidere. Ledere og medarbeidere som rekker hånda i været, stiller spørsmål, og ikke gir seg før de forstår. Som er både kritiske og konstruktive. Og som vil bidra til å gi befolkningen i Norge et enda bedre politi.