Å sørge for at det bor minst tre politipersoner i samtlige norske kommuner vil være en god løsning, mener innleggsforfatteren. Bildet er tatt på Utsira i en annen sammenheng.

DEBATTINNLEGG

En rimelig politireform med kraftig vinkling

Den neste politireformen blir rimelig. Den handler om å sørge for at det bor minst tre polititjenestepersoner i samtlige norske kommuner.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Flere av kommunene rundt Fjaler er politiløse når det gjelder innbyggere. Det samme gjelder andre kommuner rundt i landet.

Å ha en polititjenestekvinne eller -mann i kommunen gir mye gratis politiarbeid. Vedkommende engasjerer seg gjerne i barne-, ungdoms- eller voksenarbeid, enten det er innenfor idrett, miljø- eller kulturarbeid.

Personen vil være synlig i kommunen, både i arbeidstid og i fritid. Det øker trygghetsfølelsen til en rekke mennesker, noe som er viktig i seg selv. En holdningsskapende medborger gjør godt i alle kommuner.

En slik investering vil også øke sjansen for at politiet kommer først til et åsted, og ikke sist, som vi har sett flere eksempler på. Innebygd i avtalen kan ligge rikelig med avspasering, dersom tjenestepersonen må rykke ut til en hendelse utenom arbeidstiden.

Lokker man med 50.000 kroner i ekstra årslønn, mener polititjenestefolk jeg har snakket med, at det ikke vil være problem å rekruttere til slike «utkantstillinger». Jeg mener ikke at det skal opprettes et kontor i alle kommuner, selv om jeg støtter den nye regjeringens mål om å gjenåpne flere stengte kontorer. Det handler om å bo der folk bor, men gjerne være knyttet til et sentralt kontor.

Det heter seg dessuten at «politiet skal være på vegen». Noen liker det ekstra ansvaret et slikt oppdrag vil medføre. Egentlig burde det være en selvfølge at det var politi i alle kommuner. Vi har jo stort sett alle andre yrkesgrupper representert. Bare ikke ordensmyndigheten.

Dette vil koste 150.000 kroner per kommune som ikke har polititjenestefolk bosatt. Er det 100 kommuner med den samme skjebnen, vil reformen koste 15 millioner. Det er nesten gratis.

Powered by Labrador CMS