Snakk høyt, Kenneth. Folk lytter

Gjelder ikke ytringsfrihet for politibetjenter? Denne typen sensur hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

Publisert

Politioverbetjent i Troms politidistrikt, Kenneth Helberg, får nå indirekte en munnkurv for å ha uttalt seg om innsparingstiltakene for Tromsø-skolen. Helberg er kommunens politikontakt og jobber tett på ungdom i byen. Han mener skolekuttene vil gjøre vondt verre og gi en bomerang-effekt i framtida, der kostnadene til kommunen vil bli enda større.

Helberg har ikke lagt noe imellom i intervjuet avisen iTromsø gjorde. Han sier rett ut at kuttene er «hinsides all fornuft, korttenkt og galskap». Hans uttalelser er faglig begrunnet, for han jobber med de som rammes av kuttene.

Nå har altså stasjonssjef i Tromsø, Anita Hermandsen, sett seg nødt til å beklage til ordfører Gunnar Wilhelmsen på vegne av stasjonen og politimester Astrid Nilsen, etter uttalelsen, skriver iTromso.no.

«Hei. Beklager innlegget i avisa iTromsø i dag hvor politikontakt Kenneth Helberg uttaler seg uheldig om kommunen sine budsjettdisponeringer. Han har blandet personlige uttalelser med rollen som politi, noe vi tar tak i internt. Hans uttalelser er ikke politiet i Tromsø sine offisielle betraktninger. Vi stiller oss ikke bak utsagn som galskap og hinsides all fornuft.» skrev hun i brevet til ordføreren.

Gjelder ikke ytringsfrihet for politibetjenter? 

Denne typen sensur hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn. Gunnar Wilhelmsen og det politiske Tromsø ønsker jo tilbakemeldinger på politikken deres.

Er det noe vi bør ønske oss mer av, så er det mennesker som uttaler seg om ting de kjenner godt.

Det er for å si det på Helbergsk «hinsides all fornuft» å refse en engasjert ansatt hos politiet, som uttaler seg i beste mening.

Vi trenger politifolk som Kenneth Helberg som jobber med forebygging. I desember fortalte han i Nordlys hvordan han jobber. Det er ikke en vanlig kontorjobb fra åtte til fire. Helberg er dypt engasjert i ungdommenes liv. Vi trenger at politi og kommune har en åpen og ærlig linje til hverandre, og at offentligheten får kjenne til konsekvenser av budsjettdisponeringer i kommunen.

Tenk om en sykehjemsansatt i Kvaløysletta-saken ikke fikk lov til å mene noe om kuttene, som rammer arbeidsplassen hans?

Tenk et øyeblikk på tidligere politimester Truls Fyhns måte å være på. Fyhn var øverste sjef og kunne nok gjøre som han ville, men han tok ofte til orde i saker i samfunnet, som ikke nødvendigvis var direkte politiets oppgaver. Han brydde seg om samfunnet og brukte ofte store ord.

Vårt demokrati og vårt samfunn blir bare sterkere av at vi hører flere stemmer. Jo mer kunnskapsrike de er, jo mer ønskelig er det å få høre dem.

Nei, her er det politistasjonssjef Anita Hermandsen som er ufornuftig. Hun bør heller støtte sine ansatte, som gjør et uhyre viktig arbeid. 

Dette debattinnlegget ble først publisert i avisen Nordlys, og er gjengitt med tillatelse fra innleggsforfatter. 

Powered by Labrador CMS