Nei, Kallmyr! Alle i Sør-Øst mener ikke at reformen har gjort politiet bedre

Rosemaling er et fint håndverk, men det fungerer dårlig som styringsform, skriver Astrid Røren, nestleder i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst.

Publisert

Det er naturlig at en ny justisminister ønsker å sette sitt eget preg på statsrådposten, men det er uheldig når løgn tilsynelatende velges som stil. Justisministeren hevder i et intervju med NRK Telemark 10. juli, oppdatert 13. juli, at alle han snakker med i Sør-Øst politidistrikt «både de ansatte og ledelsen sier at det nå ikke er noen vei tilbake, for Politi-Norge har blitt mye bedre som følge av nærpolitireformen» og det er en «vellykket politireform». Det er en så åpenbar løgn at vi er overrasket over at Kallmyr tør! 

Justisministerens besøk i Sør-Øst politidistrikt den 10. juli inkluderte som siste punkt på dagen nesten en time med fagforeningene i Sør Øst.

Her var alle mer enn klare på status og den uholdbare situasjonen man befinner seg i. Men siden det må ha vært uklart: Alle mener ikke at politiet er blitt bedre med reformen. 

LES OGSÅ: Ga justisministeren 45 siders dokument om politihverdagen: - Jeg ønsker å vite om dette

Gått på bekostning av andre områder

Noen områder er styrket, som at flere har fått tilgang på bedre teknologi, og en del av de samlede fagmiljøene er bedre ledet og organisert, og har høyere kompetanse til å løse de kompliserte sakene.

Denne styrkingen har dessverre gått på bekostning av andre områder, ved at mye av kompetansen er flyttet inn til fellesenhetene. En del av oppgavene er også flyttet inn, men ikke alle. Kapasiteten er sprengt også der. 

Sør-Øst politidistrikt ligger nederst på lista for antall besvarte nødtelefoner, og vi når ikke responstidskravene. Vi har nå flere saker enn noen gang som ligger uten å bli etterforsket.

Åpningstidene på både lensmannskontor og politistasjoner er redusert, og skal du ha pass må du belage deg på lang ventetid. Er du utenlandsk borger og venter på behandling av oppholdstillatelse må du vente enda lenger. 

En undersøkelse presentert for et halvt år siden, viste at 80 % av de politiansatte mente at reformen ikke gav mening, og flertallet hadde ikke tro på at tilgjengelighet, forebygging eller beredskap var blitt bedre med reformen.

For få folk

Dette betyr slett ikke at politiets ansatte er mot endring. Tvert i mot, vi har etterspurt endringer i årevis. Politiansatte ønsker å løse oppgavene sine på best mulig måte, til beste for samfunnet.

Med en underfinansiert, overambisiøs reform er det blitt det stikk motsatte.

Status i Sør-Øst politidistrikt er kritisk. Det finnes knapt en avdeling, seksjon eller enhet som ikke lider under for mange oppgaver på for få folk. Konsekvensene for befolkningen gjør seg gjeldende daglig. Dette er justisministeren godt kjent med, og det ble gjentatt for ham på møtet 10. juli, flere ganger. 

Det er provoserende å være vitne til en rad av justisministre som alle lukker øynene for realitetene av reform og omstrukturering og som kun viser interesse for tall og system.

Rosemaling er et fint håndverk, men det fungerer dårlig som styringsform. Å hevde i det offentlige at alle mener at reformen har gjort politiet bedre er løgn. Politiets ansatte fortjener ikke dette fra sin øverste leder. 

LES OGSÅ: Politidistriktene har ikke blitt storkonsern hvor ledergruppa kan ignorere verdien av samarbeid

Powered by Labrador CMS