SAMHOLD: "Kriser løses best i fellesskap, hvor alle bidrar etter beste evne", skriver Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Sjeldent har jeg opplevd et sterkere fellesskap i politietaten for å skape trygghet i landet vårt, enn nå

De midlertidige stillingene må gjøres om til faste, selv etter krisen er over. Vi trenger dem alle.

Publisert

Verden er i en krisetilstand ulik noen annen i moderne tid. I skrivende stund stiger dødstallene i Norge, og ingen vet helt sikkert hvordan utviklingen fremover vil være. Sykepleiere, leger og annet helsepersonell gjør en enorm innsats for å hjelpe de syke, og hele samfunnet bidrar etter beste evne til å begrense smitten. Den store dugnaden er i gang. 

Politietaten skal i denne krevende stunden oppbemanne med 400 nye stillinger som skal trygge grensene og bidra til å sikre trygghet, lov og orden i Norge. Til tross for at Politiets Fellesforbund gjennom flere år har vært svært tydelige på at ferdigutdannede politistudenter må få jobb, måtte det altså en krise til før det faktisk skjedde. 

Norsk politi står overfor et enormt arbeidspress for å kunne levere de tjenester innbyggerne fortjener, og dette blir nå forsterket i krisesituasjonen vi er inne i. 

LES OGSÅ: Politiet må hanskes med korona-saker

Jeg forventer, både som forbundsleder og som innbygger, at samfunnet vårt til enhver tid skal ha tilstrekkelig med politikraft for å kunne løse både nåværende og oppdukkende utfordringer. Den pågående nedbemanningen i norsk politi før koronakrisen inntraff må stoppes. De midlertidige stillingene må gjøres om til faste, selv etter krisen er over. Vi trenger dem alle.

Godt kjente, ikke fullt så kjente, og totalt ukjente kriser vil ramme oss også i fremtiden, dette er historiens tunge lærdom.

Kriser løses best i fellesskap, hvor alle bidrar etter beste evne. Våre medlemmer i politiet, i likhet med utallige andre, jobber utrettelig hver dag for å bistå i bekjempelsen av denne pandemien. Det gjør meg stolt og det gjør meg rørt. 

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle dere der ute som står på i den ekstraordinære situasjonen Norge og verden nå befinner seg i - vi er helt avhengige av dere.

Hyppige skilt og synlige påminnelser om å holde både en og to meters avstand til hverandre er å se nesten uansett hvor man går. Samtidig opplever jeg en tid hvor vi som samfunn er nærmere hverandre enn aldri før. Det er i kriser og til dels håpløse stunder at mennesker i større grad ser hverandre, støtter hverandre, stoler på hverandre, og hjelper hverandre. Vi trenger hverandre.

Hele landet bidrar i kampen mot koronaviruset, og for oss i politiet har trepartssamarbeidet vokst seg sterkere og kraftigere under denne krisen. Vår visjon i Politiets Fellesforbund er «Sterkt fellesskap, trygghet for alle», og sjeldent har jeg opplevd et sterkere fellesskap i politietaten for å skape trygghet i landet vårt enn nå. Det er ingenting vi ikke klarer, så lenge vi står sammen. 

LES OGSÅ: De resterende 250 politistillingene er lyst ut

Powered by Labrador CMS