Over 160 politistudenter får hvert år utdelt sitt vitnemål på Bølgen kulturhus i Larvik.
Over 160 politistudenter får hvert år utdelt sitt vitnemål på Bølgen kulturhus i Larvik.

Lokalisering av Politihøgskolen:

Hver tredje politistudent studerer allerede i Stavern

I den pågående debatten rundt fremtidig lokalisering av Politihøgskolen, mangler det et viktig moment – det utdannes allerede flere politistudenter på utsiden av Oslo enn i Oslo. Hver tredje politistudent studerer i Stavern i Larvik kommune.

Publisert

Det er lett å forstå at mange kommuner ønsker Politihøgskolen velkommen til seg. I Larvik har vi i lang tid vært vertskap for Politihøgskolen, og vi har stor glede av den verdien skolen bringer med seg i form av studenter, arbeidsplasser og fagmiljø.

Landets mest fornøyde politistudenter

Politistudentene i Stavern er landets mest fornøyde, og de kan vise til svært gode faglige resultater. Ved siden av bachelor-utdanningen, er det ca. 1 500 personer som tar etter- og videreutdanning ved studiestedet. Avdelingen i Stavern står for flere fremtidsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og tilfredsstiller NOKUTs krav om 20 prosent førstestillingskompetanse og FoU-aktivitet for høgskoleakkreditering.

Siden starten på 2000-tallet, har fasilitetene midt i Stavern sentrum utviklet seg til å bli et av de sterkeste kompetansemiljøene innen sektoren her i landet. I 2002 flyttet Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) inn. Siden den gang har det nasjonale kurs- og øvingssenteret for hele justissektoren og samarbeidende virksomheter ligget i Stavern.

På området ligger også Utrykningspolitiet (UP), som eneste særorgan plassert på utsiden av Oslo, i tillegg til Norges Brannskole og Sivilforsvaret i Vestfold. Samarbeidende nødetater som brann og helse benytter JKØ til egen opplæring og opplæring sammen med politiet.

Fagmiljøet i Stavern fremstår i dag som et bevis på at det går an å utvikle sterke kompetansemiljøer også ute i regionene, og i denne sammenhengen i Vestfold og Telemark.

Politihøgskolen i Stavern.
Politihøgskolen i Stavern.

Myten om at politiutdanningen er en «Oslo-utdanning»

Allerede i dag utdannes flere politistudenter på utsiden av Oslo enn i Oslo. Over halvparten av politistudentene studerer ved Politihøgskolens avdelinger i Stavern og Bodø. Studiestedet i Stavern har ikke bare har «egne» bachelorstudenter, men benyttes også av Oslo-studentene via leiropphold. De fleste som studerer i Oslo får det meste av sin operative trening i Stavern.

Vi er naturligvis stolte av at hver tredje politistudent utdannes i Stavern, og spørsmålet om ny organisering av politiutdannelsen engasjerer oss i Larvik og i Vestfold og Telemark sterkt.

I Larvik har vi to ferdigregulerte tomtealternativer i tillegg til de eksisterende områdene. Dette gjør at vi kan skreddersy løsninger som passer Politihøgskolens behov. Vi har tatt høyde for alle scenarier man måtte lande på i forhold til en ny organisering av Politihøgskolen. Et godt lokalt samarbeid med eiendomsutviklere sikrer oss muligheten for utbygging i både offentlig og privat regi, og ikke minst med svært kostnadseffektive løsninger.

Ved å videreføre politiutdanningen i Larvik kommune, kan man bygge videre på allerede etablerte tilbud, kompetanse og fagmiljø, fremfor å starte helt fra bunnen av. Vestfold og Telemark står sammen med Larvik kommune om en fremtidsrettet løsning for ny politihøgskole her i vårt distrikt.

Larvik ligger midt i «Blålysregionen»

Vestfold og Telemark utgjør «Blålysregionen» - en av landets største klynger av virksomheter innen samfunnssikkerhet og beredskap. Larvik ligger midt i denne klyngen – med kort og enkel reisevei innad i regionen og en drøy time unna hovedstaden. En nylig gjennomført studie viser at klyngen vil bidra til å møte stadig større nasjonale utfordringer innen samfunnssikkerhet og beredskap. Det vil være samfunnsøkonomisk fornuftig å bygge videre på denne kompetansen, med en ny og styrket politihøgskole.

Vi er helt på linje med de som hevder at Politihøgskolen kan ligge på utsiden av Oslo – for det gjør den allerede. Vestfold og Telemark kan tilby det mest kompetansetunge og kostnadseffektive alternativet til Oslo. Vi tilbyr beliggenheten og fasilitetene fremtidens politihøgskole trenger for å være en høgskole med utdanning og forskning av høy kvalitet og relevans for politiet og samfunnet.