Tall kan dessverre tolkes på ulike måter

Skriver studenttillitsvalgt.

Publisert

Rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes skriver i sitt innlegg i Politiforum 4. mai 2018 at det ikke medfører riktighet det jeg sa i Dagsrevyen 3. mai. Jeg sa at det er dårlige jobbutsikter for nyutdannede politibetjenter, og rektor hevder det motsatte.

La meg først og fremst påpeke at som leder i PF Politistudentene har jeg jevnlige møter med rektor, og at vi har en god dialog og godt samarbeid. Vi kan også i denne saken være enige om å være uenige. Til alle medstudenter som leser dette vil jeg bare si at vi har en rektor som jobber for oss studentene, men at vi har ulike måter å gjøre dette på.

9 måneder etter uteksamineringen er 8 av 10 fra 2017-kullet i arbeid. I seg selv ser det meget flott ut, men snur man på det er fortsatt 1 av 5 uten arbeid. Det betyr at ved utgangen av mars 2018 var det fortsatt cirka 120 uteksaminerte fra 2017-kullet som ikke var i jobb i politietaten.

Samtidig vet vi av tallene Politidirektoratet utgir at det er 36% fra fjorårets kull som nå er i fast arbeid. Gratulerer til disse! Det er meget bra! Dessverre er det dermed slik at det resterende går i engasjementer av ulik og ukjent varighet. Politidirektoratet oppgir ikke lengre lengden på vikariatene og engasjementene som de nyutdannede går i.

Martin Danielsen, PF Politistudentene
Martin Danielsen, PF Politistudentene

I midten av juni er et nytt kull av politistudenter ferdige på Politihøgskolen. Cirka 700 nye politibetjenter kan da legges til over listen av jobbsøkere. I tillegg kommer de 120 som fortsatt ikke er arbeid samt de fra fjorårets kull som er på utgående kontrakter.

Så nei kjære rektor; Jobbutsiktene er ikke gode. Ta en telefon til de som er uten arbeid, de som går med hjertet i halsen fordi de ikke vet om de har jobb etter sommeren, og ikke minst de studentene som uteksamineres i år som har levd i usikkerheten alle tre studieårene.

Hvorfor tillater jeg meg å si det? Jo, fordi man i et vedtak fra Stortinget har vedtatt at man skal ha 2 politibetjenter pr. 1000 innbyggere. Det er jo derfor man har hatt det store opptaket på Politihøgskolen nå, for å kunne nå det målet innen 2020. Samtidig sitter det et parti i regjering som for noen år siden ga ut en jobbgaranti til de som søkte Politihøgskolen. Makan til bløffmakeri skal man lete lenge etter.

Hvor mange av dagens studenter som søkte PHS fordi man trodde man var garantert jobb blir en ren spekulasjon, men det er ingen tvil om at dagens jobbsituasjon preger hverdagen til mange av oss. Noen går videre til andre profesjonsutdanninger, andre begynner å jobbe i helt andre yrker enn det utdanningen opprinnelig var ment til.

De nyutdannede politibetjentene er proppfulle av motivasjon og stolthet for et yrke som mange bare kan drømme om å søke på, og da er det direkte skamfullt at det er ikke er fulgt opp med nok økonomiske midler til ansettelser innenfor rimelig tid.

Tall kan dessverre tolkes på ulike måter. Jeg velger å tolke tallene til fordel for de nyutdannede, ikke ymse politikere og politibyråkrater som ikke evner å se menneskene bak tallene.

Powered by Labrador CMS