Politihøgskolen på Majorstua ser ut som et bygningsmessig lappeteppe og koster mye i leie. Men ikke nødvendigvis mer enn et nytt bygg utenfor byen, skriver avdelingsleder ved PHS.
Politihøgskolen på Majorstua ser ut som et bygningsmessig lappeteppe og koster mye i leie. Men ikke nødvendigvis mer enn et nytt bygg utenfor byen, skriver avdelingsleder ved PHS.

Regnestykket Politihøgskolen

Ikke automatikk i at å flytte PHS vil føre til store besparelser.

Publisert

Politihøgskolen har behov for nye lokaler til erstatning for hovedkvarteret på Majorstuen i Oslo. Mange kommuner og aktører vil gjerne ha en ny Politihøgskole til seg. Men det svirrer noen tall i luften, som høgskolen ønsker å kommentere.

Vi må starte med å avkrefte myten om at en ny skole et annet sted i eller utenfor Oslo automatisk vil frigjøre store summer som kan brukes til utvikling av norsk politi. Regnestykket Politihøgskolen er annerledes.

I flere innlegg i Politiforum den siste tiden hevdes det at det er mulig å spare 100 millioner kroner årlig på drift ved å flytte Politihøgskolen ut av Oslo, midler som heller kan brukes til utvikling av norsk politi, eller økt politikraft i distriktene. Tallet har sannsynligvis opphav i en mulighetsstudie i regi av Politihøgskolen fra 2011, og er tatt ut av en sammenheng. Studien drøfter flere alternativer, blant annet forutsettes det én felles Politihøgskole for hele landet, lokalisert i Stor-Oslo. Dette er neppe det mest aktuelle alternativet fra 2018 og fremover.  

Bygging av en ny Politihøgskole – i eller utenfor Oslo – må baseres på dagens og fremtidige forventede rammebetingelser og behov. Det innebærer omfang av bachelorutdanningen, master- og videreutdanninger, moderne og tidsriktige undervisnings- og øvingsfasiliteter, og antall studiesteder. En ny Politihøgskole må ha bedre kapasitet og gi både studenter og medarbeidere bedre arbeidsforhold. Behovene er mange, og eventuelle arealer til mer operativ trening utløser flere kostnadsdrivere. Kostnadsbildet vil kunne se helt annerledes ut i dag enn det gjorde i 2011.

Det vil koste med en ny Politihøgskole. Men kostnaden til utbyggere, om det nå er Statsbygg, eller bidrag fra kommuner eller private aktører, må fortsatt dekkes inn gjennom husleie i tillegg til ordinær drift.

Det nevnes at Politihøgskolen sitter på en attraktiv eiendom på Majorstuen. Det kan virke råflott med et offentlig bygg på en av Norges bedre adresser, men vi eier verken tomta eller byggene selv. Det er Statsbygg som eier lokalene våre på Majorstuen, og Politihøgskolen er leietaker. Det er ingen automatikk i at et salg av bygget vil frigjøre midler til å utvikle norsk politi.

Dersom det skal bygges en ny Politihøgskole – i eller utenfor Oslo – vil dette skje i regi av Statsbygg så lenge Politihøgskolen er definert som et formålsbygg. Da er det naturlig at et salg av Majorstua vil medgå til finansiering av et nybygg. Dersom denne klausulen oppheves, er det opp til departement og direktorat å ta stilling til hvordan disse fristilte midlene skal anvendes.  Det er også sannsynlig at vi vil måtte betale tilsvarende eller høyere husleie enn i dag for et nytt bygg i Oslo, eller andre steder i landet.

Politihøgskolen har lagt vekt på at faglige argumenter, sammen med samfunns- og kriminalitetsutvikling, bør være styrende for fremtidig plassering. Økonomi er selvsagt viktig, men da er det avgjørende at regnestykket ikke blir for enkelt, og misvisende.

Powered by Labrador CMS