Politiet er forberedt

PFT er sikret tilgang på mer utstyr fremover, gjennom de sentrale rammeavtalene, og vi er forberedt for neste fase.

Publisert

I et innlegg i Politiforum, publisert 10. mai, retter Berit Lund Koksvik i BLK Rådgivning søkelys på et viktig tema knyttet til smittevernutstyr i politiet. Innlegget, som har tittelen «Det er ikke privat initiativ som skal sikre etaten smittevernutstyr», bygger imidlertid på opplysninger som gir et misvisende bilde av smittevernsituasjonen i politiet, samt faktafeil om informasjonsdeling i politiet.

Ukene siden koronautbruddet har vært krevende, med felles internasjonale utfordringer knyttet til å få tak i godkjent smittevernutstyr. Politiets Fellestjenester (PFT) har jobbet tett med Politidirektoratet (POD), Helsedirektoratet, politidistriktene og politiets hovedverneombud for å gjøre gode prioriteringer. PFT har blant annet levert 800 000 engangshansker, 20 000 engangskjeledresser, 200 000 munnbind og 11 000 liter desinfeksjonsmidler til etaten siden første uken i mars.

Koksvik viser til at Oslo politidistrikt mangler smittevernutstyr. PFT kan opplyse at alle bestillinger fra Oslo politidistrikt på smittevernutstyr er ekspedert fortløpende, og vi har ingen utestående bestillinger. Distriktet har blant annet bestilt og fått levert 12 000 munnbind/masker.

PFT har håndtert bestillinger fra samtlige politidistrikt fortløpende og hatt tett dialog med distriktenes materiellansvarlig om leveringssituasjonen, blant annet i en fagdialoggruppe på politiets intranett, Kilden. De materiellansvarlige er politidistriktenes koordinatorer og skal sørge for fordeling til sine respektive geografiske enheter.

Parallelt med dette er PODs stabsledelse blitt fortløpende orientert om leveringssituasjonen for smittevernsutstyr. Etatens medarbeidere over hele landet er også blitt informert gjennom politiets intranett Kilden. PFT kjenner seg derfor ikke igjen i påstanden i Koksviks innlegg om "informasjonshull for ledere".

I samarbeid med POD har PFT vektlagt kvalitet på smittvernutstyret for å sikre operativt personell, i tillegg til et tett samarbeid med Folkehelseinstituttet og vernetjenesten i politiet. PFT er sikret tilgang på mer utstyr fremover, gjennom de sentrale rammeavtalene, og vi er forberedt for neste fase.

PFT og POD har startet arbeidet med å definere premissene for et nasjonalt lager av beredskapsutstyr, og vi ser gjerne en diskusjon om dette i Politiforum og i etaten. En slik diskusjon må basere seg på fakta og korrekte situasjonsbeskrivelser.

Powered by Labrador CMS