Politihøgskolens gamle bygg på Majorstua i Oslo må skiftes ut.
Politihøgskolens gamle bygg på Majorstua i Oslo må skiftes ut.

Ledelse fra baksetet

– Det er oppsiktsvekkende at PHS-rektoren fortsetter en offensiv i media, som forkjemper for det bestående.

Publisert

Ledelsen ved Politihøgskolen (PHS) har gjennom flere medieutspill satt seg i et noe underlig lys. Ja, egentlig ser det ut som at de vil lede fra baksetet. For mens det pågår konkrete prosesser som handler om fremtidens PHS, virker rektor og assisterende rektor mest opptatt av at alt må forbli som det er.

Samfunnet er i endring. Det er også kriminaliteten. Tidligere i år leverte Politidirektoratet en rapport til Justisdepartementet som diskuterer hvilke konsekvenser endringene vil få, og allerede har fått, for politiets kompetansebehov og dermed innholdet i PHS sin utdanning. Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, konkluderer derimot i Politiforum med at skolen er så god i dag at det ikke er behov for noen endringer.  

Utvalget som skrev rapporten på vegne av Politidirektoratet derimot ser at befolkningsmengden – og sammensetningen – øker, teknologiutviklingen skaper både utfordringer og muligheter, terrorisme krever mer operativ trening og det vil være et stadig behov for å effektivisere offentlig sektor. For å nevne noe. Det fremstår som åpenbart at politiets kompetansebehov vil være annerledes i fremtiden og følgelig må endres og justeres. Skarpenes satt i utvalgets referansegruppe og hadde god mulighet til å fremme sine synspunkter der. Det er oppsiktsvekkende at hun nå fortsetter en offensiv i media, som forkjemper for det bestående.

Samtidig har regjeringen sett på mulighetene for å flytte skolen ut av Oslo. Høyre og FrP har sågar slått fast at den skal ut. Her har rektor vært tydelig på at PHS fortsatt må være i Oslo, kun overgått av assisterende rektor Tor Tanke Holm som går så langt at han til NRK sier at «det aller viktigste for oss er å bli i Oslo». For å gjøre det helt klart: det viktigste er å sørge for at Norge har et kompetent politi. Det er studentene som skal stå i sentrum, og da mener jeg ikke at de skal stå i Oslo sentrum.

For å gjøre det helt klart: det viktigste er å sørge for at Norge har et kompetent politi. Det er studentene som skal stå i sentrum, og da mener jeg ikke at de skal stå i Oslo sentrum

Til å være en akademisk institusjon er det mange meninger og lite argumentasjon som fremføres av ledelsen ved PHS i denne saken. Tanke Holm sier til NRK at han «tror» at studentene forebygger kriminalitet i lokalmiljøet. Er det lavere kriminalitet på Majorstua enn på Makrellbekken? Eller er den lavere i Stavern enn i Sandefjord? Og hvorfor er det viktig at PHS ligger i Norges største politidistrikt? Oslo er jo unntaket fra slik politiets hverdag egentlig er. Og om en sammenlikner størrelsen på Oslo politidistrikt med dagens Øst politidistrikt så er jo Øst større. Hvorfor skal studentene av beredskapshensyn være nærmere Oslo sentrum enn beredskapstroppen på Taraldrud? Og slik kan jeg fortsette. I fjor konkluderte et offentlig utvalg med (NOU 2017:11) med at PHS ikke må ligge i Oslo. Det samme mener flertallet av politiets ansatte og studentene ved PHS.

Siv Henriette Jacobsen, Arbeiderpartiet.
Siv Henriette Jacobsen, Arbeiderpartiet.

Toppledelsen ved PHS har satt seg i baksetet og inntatt posisjonen som en lite konstruktiv vokter av det bestående. Vi har høyere forventninger til politiets ledere enn det. Ledere skal ta valg på bakgrunn av helhetlige vurderinger. I offentlig sektor forvalter lederne store verdier på vegne av skattebetalerne.

PHS har selv beregnet at de kan spare 100 millioner på drift i året ved å flytte inn i et nytt og tilrettelagt bygg, og vi vet at dagens arealer på Majorstua kan selges for opp mot 450 millioner. Samtidig vet vi at en ny skole kan bygges raskere og billigere andre steder i Osloregionen. Politi-Norge skriker etter mer ressurser, samtidig som store beløp brukes til drift som ikke gir mer politikraft for pengene. Det kjennetegner ikke god ledelse.

Powered by Labrador CMS