Har øverste politiledelse bidratt til ressursknappheten?

- For å få den pågående reformen vedtatt og iverksatt, ble den fra politifaglig hold også presentert som et viktig ressursøkonomiserende tiltak.

Publisert

Når politiet i dag, i hele landet, framstår sterkt haltende, kan det da tenkes at politiets ledelse også er politiets største utfordring?

Politimestre tilsatt på åremål, og med bonusutsikt, har ikke akkurat vist seg å styrke politiet. Et fullstendig sentralstyrt politi kan umulig passe overalt i vårt sterkt varierte og samtidig opplyste samfunn.

Hvis Politidirektoratet (POD) erfarer at alle politimestre er helt samstemte og bare applauderer POD, bør det oppfattes som et faresignal. Politifolk ønsker utvilsomt å få arbeide i et distrikt med en politimester som viser seg i stand til å unnfange, kommunisere og iverksette egne ideer tilpasset oppgavene i aktuelt distrikt. Altså en politimester med personlighet og integritet.

Hvor finner vi det i dag?

Det bør være åpent og offentlig kjent hva som kan gi, og eventuelt er lagt til grunn for politimestrenes bonustildeling. Her Har POD mulighet til å søke råd fra politifolk i aktiv tjeneste. 

Kriminalitet på nett

Gjennom flere reformer har befolkningen fått løfter om et mer tilstedeværende og synlig politi. I store deler av landet er politiet fjernet. Samtidig hevder og gjentar byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Oslo må være det distrikt som ha kommet dårligst ut av nærpolitireformen.

Hvor finner vi da den suksessen som ledelsen hardnakket holder på? For kanskje å gjenopprette litt gammeldags tillit, bør politiets faglige ledelse og den til enhver tid fungerende justisminister gå til offentlig erkjennelse av at disse løftene ikke vil la seg oppfylle. Forklaringen vil de fleste forstå.

En rad justisministre har nå i rekkefølge forklart at kriminaliteten i stor grad begås, og derfor også må etterforskes, ved bruk av data. Tradisjonelle og synlige politifolk er dermed ikke hva som trengs.

Alle de høyt kvalifiserte etterforskerne kan i sin nitide innsats ikke samtidig være tilstede og synlige for publikum. 

Tillit

Etter lang tids uoppfylte forventninger, vil litt oppriktighet bare kunne bidra til å styrke publikums tillit til en politiledelse med et etterhvert nokså tvilsomt rulleblad.

For å få den pågående reformen vedtatt og iverksatt, ble den fra politifaglig hold også presentert som et viktig ressursøkonomiserende tiltak. Slik kan sammenhengen kanskje være så banal at politiledelsen for å få reformen vedtatt, har medvirket til den ressursknapphet, for ikke å si krise, som nå rår?