VM på ski

Våren 2009 kom det en henvendelse fra VM på ski ved arrangementssjef Roy Evensen som ønsket våre studenter som arenavakter innen sikkerhet både i forbindelse med prøve-VM i 2010 og til ski-VM. Politihøgskolens rektor Hans Sverre Sjøvold stilte seg positiv til dette.

Publisert Sist oppdatert

Rektor Sjøvold, leder av Bachelorutdanningen Geir Valaker og jeg hadde litt senere et møte med arrangementsjef for VM 2011. Politihøgskolen ønsket å legge til rette for studentene slik at de kunne være med på arrangementet. Jeg fikk ansvar å være bindeledd mellom PHS og ski-VM og senere soneleder under mesterskapet.

I første omgang ønsket de vår hjelp i prøve-VM 2010. Cirka 20 studenter og jeg stilte da opp og fikk føling med hva dette dreide seg om.

Sikkerhetsseksjonen trengte cirka 80 personer til VM. Disse personene ble PHS-studenter. Soneledere var noen sivile, med erfaring fra slike mesterskap, noen studenter, mens de fleste var politi eller politipensjonister. Alle jobbet frivillig.

Sikkerhetsseksjonen ble ledet av Trygve Lauritzen, som også var sikkerhetsansvarlig under OL på Lillehammer og ved en del tidligere mesterskap og arrangement.

Sikkerhetsseksjonen hadde som mål å hindre at utøvere ble forstyrret eller forulempet, samt at publikum kom til skade eller ble forulempet. Sikkerhetsseksjonen hadde også et spesielt ansvar opp mot kongehuset i samarbeid med Den kongelige politieskorte. Personell i sikkerhetsseksjonen hadde ikke politimyndighet.

Sikkerhetsseksjonen hadde ansvar både i Holmenkollen, Midtstua og i Oslo sentrum i forbindelse med åpning og premieutdeling. Vi hadde også personell i kommandosentralen i Holmenkollen og i Oslo kommunes koordineringssentral i Oslo Rådhus.

Det ble både mange og lange dager for oss i sikkerhetsseksjonen, men det er å håpe at alle sitter igjen med et positivt inntrykk etter VM. Sikkerhetsseksjonen ble som et politi som de fleste henvendte seg til fordi vi var veldig synlige, og fordi vi bevegde oss blant publikum. Vi måtte derfor sette oss inn i arbeidsoppgavene til andre frivillige også, da publikum sjelden spurte om vi hadde med det ene eller andre. Studentene oppdaget derfor fort at kunnskap og viten utover egen område er viktig i alle jobber, og en læring å ta med seg senere i aktiv tjeneste.

Det ble også en god erfaringslæring i og omgås folk, oppføre seg blant folk og utføre oppgaver på en profesjonell og smidig måte.

Visjonen til VM på Ski 2011 er nettopp å være:

  • Begeistrende: Glad - Entusiastisk - Utstråling
  • Raus: Åpen - Inviterende - Inkluderende – Smidig
  • Profesjonell: Kvalitetsbevisst - Kompetanse - Fair Play - Fleksibel - Ansvarsbevisst
  • Fremtidsrettet: Ser fremover - Moderne - Nytenkende - Bærekraftige verdier (som miljø).

Kanskje dette kunne være visjoner for hele vårt politikorps? Politihøgskolens studenter fikk hver dag ros for måten de opptrådte på og hvordan de løste seksjonens oppgaver. Rosen kom både fra arrangøren og fra det stedlige politi. Det var et stort ønske om å bruke politistudenter ved senere arrangement.

Jeg håper og tror at alle studentene som var med på dette sitter igjen med mer en et flott VM antrekk og gode minner.