Vitaliser nettsiden til PF!

Jeg er et helt vanlig medlem av vår fagforening. Ikke på barrikadene, men dog en ivrig leser av nettsiden til Politiets Fellesforbund (pf.no). Der håper jeg å finne nyheter, oppdateringer, fornuftige innspill, opplysning, meningsbrytninger, erfaringer, frustrasjoner, suksesshistorier, med mer.

Publisert Sist oppdatert

Kanskje jeg har forventninger om en nettside som har en smule av det samme i seg som papirutgaven av Politiforum.

Jeg utelukker ikke at erfaringene fra «aksjonen» for noen år siden, som ikke var noen «aksjon», sitter i beinmargen hos redaksjonen. Vi er alle enige om at kommentarmulighetene den gang ble benyttet på en uheldig måte – av noen få. Med alle mulige forbehold - EDB er ikke mitt fagfelt - er det fortsatt slik at man ikke vil åpne for kommentarer på skrevne artikler av frykt for upassende kommentarer?

Jeg har noen forslag for å vitalisere nettsiden – dog uten den tekniske kunnskapen som kreves:

Hva med en layout som viser en elg i solnedgang?

Man kan legge inn videosnutter som viser hvor fort ulike malingstyper tørker.

Eller hvor fort de ulike blandingene med plenfrø vokser – dog med variasjoner av vanning og gjødsling.

Hva med en sjakkbrikkes ferd gjennom livet fra produksjon til destruksjon?

Yrkesrelaterte temaer – en dramatisk fortelling om en politiskjortes liv, her kunne man sågar differensiere mellom sommer og vinter.

Om man i tillegg hadde vært innovativ og banebrytende, tatt en risiko, og gitt medlemmene anledning til å komme med kommentarer og innspill – yes! Jeg har tro på at små steg, veldig små, kan endre denne til det bedre. Jeg er positiv, og har tro på at redaksjonen tar det til seg, og at dette lille innspill offentliggjøres – neppe!!!!