Politimann på patrulje.
Politimann på patrulje.

VARSKO – oppdater GPS

Hvis man stoler blindt på GPS-en, kan man fort komme på ville veier, eller i verste fall kjøre utfor et stup eller en kai. Dette skjer som en følge av at kartet ikke stemmer med terrenget.

Publisert Sist oppdatert

I Oppland Arbeiderblad 13. september 2016, i en kommentar til Politireformen, så sier justiskomiteens Jan Arild Ellingsen (Frp), at mer penger skal brukes til synlig politi og mindre til husleie. Han sier at en betydelig del av politiets budsjett brukes til husleie og det må det bli en slutt på. Kartet stemmer ikke med terrenget her. Politidistriktene i Norge bruker cirka 10 prosent av sine budsjetter på husleie. En betydelig del, cirka 80 prosent, brukes på lønn.

Når Ellingsen vil ha politiet ut i gatene, så er det vel og bra, men kartet stemmer ikke med terrenget. Sannheten er at vi antagelig snart må begynne å gå når vi skal rykke ut, grunnet få og dårlige biler. I Innlandet politidistrikt har vi et investeringsbehov på i overkant av 40 millioner. Dette har vi måttet utsette store deler av.

Budsjettmessig ligger vi i dag med et underskudd på 10 millioner. Spriket mellom behov og underskudd er på cirka 50 millioner - eller man kan gjerne si nærmere 100 vakante stillinger. Hadde vi vært en privat aktør, så hadde vi måttet gå til permitteringer eller oppsigelser.

Når Ellingsen snakker om å bruke mindre tid på byråkrati, så stemmer heller ikke kartet med terrenget. I 2016 har regjeringen gjennom (Nær)politireformen pålagt politiet å bruke masse tid på hva som beskrives som byråkrati for å holde tidsplanen på reformen. Der Politidirektoratet har kunne leie inn konsulenter, har hundrevis av gode politifolk jobbet med reform i distriktene. Dette skal være klart til valget, for dette må jo fremstå som en suksess.

Når Ellingsen sier at publikum skal få raskere hjelp, så stemmer fortsatt ikke kartet med terrenget. I store deler av Innlandet politidistrikt (les: utkantene), har politiet sovende beredskapsvakt. De sover og sover, for økonomien tilsier at man ikke kan rykke ut på natten. Der politiet på Gjøvik sjekker en livløs person liggende på gata, (antagelig full, men kan også godt være alvorlig syk), ligger politiet i Valdres og sover. Overtidsbudsjett har vi jo ikke, for kassa er tom. Målet er å skape «Ett politi» der folk bor. I stedet skapes et A- og et B-politi alt ettersom hva slags beredskap man har råd til.

Innlandet politidistrikt skal i år ansette 25 nyutdannede fra Politihøgskolen. De har vi per nå ikke råd til å ansette. Pengene til dette er brukt opp til drift.

Har Ellingsen og de andre politikerne tatt inn over seg at der Gjørv-rapporten etter 22. juli snakket om manglende ledelse, så var det i alle ledd av beredskapen, ikke bare politiet. Rapporten beskrev en systemfeil, der bevilgende myndighet også får kritikk.

Så kjære Ellingsen og publikum, det er på tide å oppdatere GPS-en deres, slik at kartet stemmer med terrenget. Bevilg penger slik at vi kan ansette nyutdannede, slik at vi slipper å kjøre utrangerte biler og slik at vi kan hjelpe folk når de trenger det. Vi har i dag ikke et bærekraftig budsjett.