Tilsvar til Eirik Jensen

I den pågående debatten om bevæpning av ordenspolitiet leser jeg et innspill fra Eirik Jensen, leder av Spesielle Operasjoner (SO) i Oslo. Det er bra at Jensen og andre hiver seg med i debatten, men jeg undrer meg over konsekvensene han frykter ved generell bevæpning.

Publisert Sist oppdatert

Jensens påstand om at politibetjenter i førstelinja der han påstår at «svært få av dem har vært ute i spesielt tunge situasjoner tidligere», er en påstand som ikke stemmer med de mange alvorlige episodene vi på ordensavdelingen på Grønland har opplevd de siste årene. Det er nettopp derfor over 80 prosent av ordensavdelingen på Norges største politistasjon ønsker fast bevæpning.

Jensens bekymring for at unge politibetjenter skal skyte uten hjemler mener jeg er ubegrunnet. I motsetning til Jensen jobber jeg med nyutdannede politibetjenter hver dag og er imponert over deres gode situasjonsbedømmelser i tilspissede situasjoner. Så vidt jeg vet jobber Jensen og de andre på SO langt mindre hendelsesstyrt enn ordenspolitiet. Det er nettopp i hendelsesstyrte oppdrag, der motparten setter premissene, at politiet trenger våpenet.

Hvorvidt det er ofte, veldig ofte eller sjelden vi havner i situasjoner der vi skulle hatt våpen uten å ha det, spiller liten rolle for den som står i situasjonen.

Jensen trekker også frem noen av de klassiske argumentene mot bevæpning, som at de kriminelle vil agere annerledes, og at det er vanskelig å hylstre et trukket våpen. Disse og andre hypotetiske problemstillinger er noe våre kolleger i land med bevæpnet politi ikke kjenner seg igjen i. Både politifolk og publikum vil fort bli vant til at politiet er bevæpnet, og de som bærer våpen hver dag vil selvfølgelig håndtere det langt bedre enn i dag.

Jeg vil anbefale Jensen bli med på noen patruljer med bevæpnet politi i andre land. Jeg tror det vil berolige ham å se at selv unge betjenter som løser oppdrag både med og uten våpen på en god måte.

Det er synd å se at en erfaren kollega skal motarbeide den gode prosessen som nå er i gang for å gi oss den udiskutable beskyttelsen det ville være å bære våpen i tjenesten. 

Politiforum kjenner identiteten til personen som har skrevet inlegget. Personen er anonym etter en redaksjonell vurdering.