Tilsvar til D#2-kritikk fra PDMT: Fullt fokus på bedret brukeropplevelse

I vår har D#2-prosjektet fullt fokus på å forbedre brukeropplevelsen for allerede migrerte brukere. PDMT har stor forståelse for brukernes frustrasjon ved ustabilitet på den nye infrastrukturen. Vi jobber nå intenst med å forbedre løsningene, og forsterker prosjektorganisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom blant annet tidligere utgaver av Politiforum har det fremkommet stor frustrasjon over politiets nye infrastruktur. Det er lett å få et skjevt inntrykk. D#2 er en langt bedre løsning enn dagens Masterløsning. PDMT har nå full kontroll på politiets data i nye, redundante datasentre, og etaten er bedre rustet til å kunne ta imot nye applikasjoner for bruk i Politinettet. Utrullingen er i rute, og til sommeren er mer enn halve politietaten over på ny infrastruktur. Enkelte tekniske utfordringer har dukket opp. Derfor jobber vi i PDMT med kontinuerlig feilretting og forbedring av eksisterende løsninger, parallelt med videre utrulling og drift.

Et solid prosjekt

Det står likevel slett ikke dårlig til. I realiteten er det mindre enn fem prosent av politiets nærmere 200 applikasjoner og systemer som har hatt utfordringer med å kjøre på det nye driftskonseptet. Like fullt forstår vi at det er frustrerende å oppleve ustabilitet eller feil. Vi er ikke fornøyd før alle systemene fungerer godt. D#2 har sammen med sikker og stabil drift den høyeste prioriteten i vår virksomhet. Derfor har vi forsterket prosjektledelsen og -organisasjonen i D#2 for å sikre fokus på utrulling og driftbarhet samtidig med implementering av nye tekniske løsninger.

Og derfor har vi skilt ut tre av våre hovedutfordringer som fokusområder vi jobber iherdig med å finne gode tekniske løsninger på:

Print

Vi arbeider med å finne gode løsninger for print. En forbedret løsning både for windows print og sikker print er i pilot med utvalgte distrikt og særorgan. Dessverre opplever en rekke brukere at tynnklienten ”glemmer” personlige innstillinger som gjøres, slik at blant annet printeroppsett og signaturfelt i outlook gjentatte ganger må tilpasses på ny. Dette vil bli rettet. Vi jobber i tillegg med å finne gode løsninger på enkelte feil som er avdekket i programvaren fra to av våre største leverandører av printere; Lexmark og Xerox.

Multimedia

Mye av kritikken som rettes mot D#2 går på Indico og mangelfull funksjonalitet i forhold til avspilling av videoavhør. Vi har en god løsning for avspilling av lydfiler, men er skjønt enige i at løsningen for video ikke er god. Sammen med POD arbeider vi med å få i stand en finansiering for å kunne etablere en bedre løsning. Vi ser det behovet både etterforskere og jurister har i forhold til raskt å kunne spille av video. Dette er løst gjennom egne Multimedia PC-er. D#2 har også laget en løsning kalt MultimediaImport, hvor brukeren kan importere lyd, blide og video, samt lagre disse filene sentralt for det enkelte distrikt og særorgan. Disse vil være søkbare for andre i distriktet, etter straffesaksnummer eller personnummer.

Ytelse

Vi har nylig bygget opp en ny terminalserverplattform som er dimensjonert for hele politiet. Dermed har vi klargjort ytelse nok til alle politiets nær 18 000 brukere. I løpet av april har alle brukere på D#2 blitt overført til denne nye løsningen. Tidligere ytelsesproblemer er med det løst.

Vi forventer at disse tiltakene vil bidra til vesentlig færre feilsituasjoner. Samtidig jobber vi videre med kontinuerlige forbedringer og justeringer på en rekke andre løsninger. Brukerne der ute skal vite at vi skjønner deres frustrasjon. PDMT kjenner til de fleste utfordringene, men vil likevel ha melding om alle feil brukere på ny plattform opplever. Dine tilbakemeldinger gjør oss bedre! I utrullingsfasen har distriktene egne kanaler for å melde inn dette. Ellers vil du alltid være velkommen til å kontakte PDMTs servicedesk via [email protected].