Svar til Terje Legreid – Belyst med laserpeker

Takk for at du gjorde oss oppmerksomme på skaden du ble påført, og «hullet» i PF Ulykkesforsikring i forbindelse med din hendelse.

Publisert Sist oppdatert

Alle forsikringer har begrensninger, men vi som jobber med PF Forsikring er fokusert på at forsikringene i størst mulig grad skal passe våre medlemmers behov. Innen ulykkesforsikringene har vi for eksempel tatt inn dekning for risikoaktiviteter og sprøytestikk, som er unntatt i andre ulykkesforsikringer.

Det er en første gang for alt. Skaden din er den første vi har fått som skyldes laserpeker. Forsikringen har, som du nevner, unntak for skader som er forårsaket av lys. Dette unntaket er standard og finnes i alle forsikringsselskapers ulykkesvilkår. Så ut fra gjeldende forsikringsvilkår, både PFs og andres, ser det ut til at skadebehandler har behandlet saken korrekt.

Vi håper du blir fullstendig frisk igjen etter skaden, og at dette unntaket ikke får konsekvenser for deg i praksis. Neste spørsmål er hva vi gjør nå. Det er vår oppgave å spørre: Hvordan bør forsikringen virke om en slik hendelse skulle ramme igjen? I dette tilfellet er laserpekere nylig blitt forbudt fordi de kan gjøre stor skade. Er det da rimelig å kategorisere stråling med laserpeker som «lys» - på lik linje med for eksempel solskinn? Vi ønsker å ta dette opp med juristene i forsikringsselskapene, og vil søke å forbedre forsikringen på dette punktet.

Igjen, takk for at du informerte oss, så vi får muligheten til å forbedre en hittil ukjent mangel i ulykkesforsikringen vår. Vi håper du kommer fra skaden uten noen mèn og at du fortsetter å holde oss informert om både det som er bra og det som mangler i forsikringene våre. Det er sånn vi blir bedre.

Innlegget er et svar på dette leserinnlegget fra Terje Legreid.