Seniorkurs = forberedelse til pensjonisttilværelsen

Til høsten fyller jeg 57 år, og som polititjenestemann må jeg forta noen valg med tanke på pensjonering eller ikke.

Publisert Sist oppdatert

For å få et bedre grunnlag til å foreta de rette valg for meg, deltok jeg på et av Statens pensjonskasses seniorkurs. Samtlige i PST i Oslo som nærmer seg pensjonsalderen får tilbud om å delta på et slikt kurs. Tilbakemeldingene fra kollegaer som har tatt dette kurset er udelt positive. Deltakelse bør gjennomføres i god tid før pensjoneringsspørsmålet blir aktuelt!

Jeg deltok derfor i tiden 9. til 11. mai 2012 på Statens pensjonskasse/SPK seniorkurs på Quality Hotell & Resort Hafjell på Øyer i Gudbrandsdalen. På kurset var det 61 deltakere, hvorav 17 var fra politiet. Et stort antall!

Hensikten med kurset, som tidligere het pensjonistkurs, var å forberede den enkelte på de endringer pensjonisttilværelsen ubønnhørlig vil medføre. Det var foredragsholdere fra SPK, en advokat, en økonom og en lege.

Deltakerne var fra alle steder i staten, og som tidligere nevnt var det 17 deltakere fra politiet. Selv satt jeg bak en kullkamerat fra Politiskolen, som jeg ikke hadde sett på 30 år. Gjensynsgleden var stor, og det ble tid til litt mimring og diskusjon om etaten i dag.

Statens pensjonskasse

Som sagt så var hensikten med kurset å forberede den enkelte på alle de endringer som kommer med pensjonisttilværelsen. Det innledende foredraget fra kursleder og representant fra SPK, seniorrådgiver Ture Dag Jansen, inneholdt naturlig nok blant annet litt om hvordan å forberede seg til pensjonsalderen.

Pensjonist – hva så? Hva forventer du som pensjonist? Hvordan vil hverdagen bli? Og så videre. Det var en meget nyttig gjennomgang, og Jansen kom også inn på hva pensjon egentlig består av og forklarte i detalj om ytelsene fra NAV og SPK. Han sa også mye om ordningen med AFP og hva den innebærer.

Advokaten

Den neste foredragsholderen var advokat Jan Erling Nilsen som under overskriften «Jus for seniorer» snakket til en meget lydhør forsamling om juridiske temaer som blant annet arv, skifte og testament. Foredraget var supplert med flere gode historier og eksempler som gjorde det hele meget forståelig.

Økonomen

Fra økonomen, diplomøkonom Günther Bache fra Dine Penger, ble det presisert at den enkelte hadde en reell valgmulighet til selv å bestemme hvordan pensjonisttilværelsen skulle bli økonomisk. Den første foilen i foredraget het derfor «Privatøkonomi – dine valg».

Foredraget var veldig bra, og han var innom emner som blant annet å skaffe seg en oversikt over den endrete økonomiske livssituasjonen, hva du vil gjøre som pensjonist, og skatt på lønn og skatt på pensjon.

Legen

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen fra Statens legemiddelverk holdt foredrag om hva som skjer når vi blir eldre. Tittelen på foredraget var «Et langt og godt liv». I foredraget, som ble presentert på en veldig interessant og fengende måte, snakket han rett og slett om det å bli eldre.

For eksempel het det i en foil han viste, noen trøstens ord: «Det du taper i hastighet, tar du igjen i erfaring, omtanke, grundighet og forsiktighet».

Individuell samtale

Samtlige hadde en individuell samtale med en representant for SPK. På forhånd hadde vi sendt inn nødvendig dokumentasjon, og fikk en detaljert pensjonsprognose med angivelse av pensjonsutbetalinger fra SPK fra 57 år og pensjonsutbetalinger fra Nav ved henholdsvis 62 og 67 år. For nærmere detaljer og ytterligere informasjon om seniorkursene se Statens Pensjonskasses hjemmeside på Internett.