Det ser ut til at narkotikaforbruket blant unge går ned, og at øvrige sosiale problemer reduseres kraftig ved liberalisering av narkotikapolitikken, skriver artikkelforfatteren.
Det ser ut til at narkotikaforbruket blant unge går ned, og at øvrige sosiale problemer reduseres kraftig ved liberalisering av narkotikapolitikken, skriver artikkelforfatteren.

Rusmiddeldebatten

På sosiale medier offentliggjør Norsk Narkotikapolitikkforening (NNPF) med jevne mellomrom «forskning» som beskriver forskjellige rusmidlers skadepotensial og farer med legalisering, men jeg ser ikke at dere svarer når denne forskningen imøtegås eller nyanseres.

Publisert Sist oppdatert

Innlegget er et tilsvar til et leserinnlegg fra Lars Holmen i Norsk Narkotikapolitikkforening (NNPF) fra desember 2016.

For en tid siden var NNPF invitert til NRK Debatten, men meldte avbud på grunn av sykdom. På sosiale medier offentliggjør dere med jevne mellomrom «forskning» som beskriver forskjellige rusmidlers skadepotensial og farer med legalisering, men jeg ser ikke at dere svarer når denne forskningen imøtegås eller nyanseres.

Det eneste NNPF-medlem jeg kjenner til som aktivt deltar i debatten, er en som har valgt å blokkere meningsmotstandere ute. Vennlig rettled meg om det er slik at jeg tar feil, og det er sosiale medier eller andre fora dere faktisk er aktive på.

Styreleder i foreningen tryggere ruspolitikk Bård Standal, er en av de som aktivt informerer om nyere rusforskning. Jeg anbefaler det han skriver i denne artikkelen, som ble skrevet i forbindelse med debatten etter programmet Folkeopplysningen. Han var også invitert til NRK Debatten, som NNPF måtte melde avbud fra. På samme måte som meg er han blokkert ute fra NNPF-medlemmers debattråder på Twitter.

Med dette som utgangspunkt, er det vanskelig å forstå at det kan stemme når du sier NNPF ønsker rusdebatten velkommen. De få gangene jeg har fanget opp ytringer, er det heller lite som tyder at NNPF har nyansert noen standpunkt.

Når det gjelder Espad-undersøkelsen som ligger til grunn for påstanden om at det er svært lite rusbruk blant norsk ungdom, så er det en spørreundersøkelse med svært lav svarprosent blant ungdom i alderen 15-16 år. Om denne undersøkelsen gir et sannferdig helhetsbilde, er vanskelig å si.

Om det skulle være riktig at rusbruken (inkludert alkohol og tobakk) blant ungdom i Norge er lavere enn i andre vestlige land, er det modig å hevde at det er dagens narkotikaforbud som er årsak til dette. Mange land har i lengre tid hatt like streng og strengere narkotikapolitikk enn i Norge, uten at det har gitt samme resultat.

Mye tyder også på at stater og land som har liberalisert sin narkotikalovgivning, ikke får den forventede økningen i rusinntak blant de unge. Snarere tvert imot ser det ut til at forbruket blant unge går ned, og at øvrige sosiale problemer reduseres kraftig.

For de som er interessert i nye perspektiver på ruspolitikken, anbefaler jeg å høre filosof Ola Martin Moen sitt foredrag om rusfilosofi på Youtube.

For meg er det viktigst at politiet deltar i rusmiddeldebatten, og selv om jeg er svært uenig i mye av det NNPF sier om dette, er jeg glad for at dere sier noe. Først gjennom dialog vil vi kunne få til en utvikling. Jeg ser du skriver at det er behov for en ny ruspolitikk, men sliter å se hva som er nytt i den ruspolitikken dere foreslår. Forklar det gjerne nærmere.