Norges lover.

Politijuristene bør overføres til statsadvokatembetet!

Norsk politi har en særordning og en stor systemfeil. Politijuristene med påtaleansvar blander seg inn i politifaglige avgjørelser.

Publisert Sist oppdatert

En blanding av roller som ikke bør være en rettstat verdig. Monika-saken i Bergen er kanskje den mest synlige de siste årene. Den er av de fleste karakterisert som en politiskandale. En politiskandale som politidistriktet i Bergen har fått svi for. Politidistriktet må selvsagt ta ansvar, men det bør forsvares at det faktisk er en systemfeil som også hele landet har. Nå bør man lære av dette og iverksette endringer nasjonalt.

Alle er enige om at advokaten til en siktet person ikke skal blande seg inn i politiets etterforsking. Det bør være like åpenbart at juristen/aktor på andre siden av rettslokalet har samme retningslinjer å forholde seg til.

Det har man ikke i Norge.

Andre land vi ønsker å sammenligne oss med, har ikke påtalemyndighet som overordnet ledelse i politietaten. I et rettslokale kan man ikke ha en ordning hvor aktor er overordnet til vitner i en straffesak. Man kan heller ikke ha en aktor som tidligere har tatt etterforskningsmessige avgjørelser på politiets arbeide.

Politijuristene har ingen utdannelse i politifaglige gjøremål som eksempelvis etterforsking. At ufaglærte er overordnet de faglærte er en uheldig kombinasjon. Når vedkommende ufaglærte er aktor i straffesaker, blir jo det hele nesten en parodi. En dobbeltrolle som er skremmende.

Når man vet at jurister ikke har noen formell utdannelse i ledelse, hverken fra jusstudiet eller Politihøgskolen, blir det enda mer merkelig. De får en posisjon de ikke er kvalifisert til. Når de da får en overordnet posisjon overfor faglærte med lederutdanning i politiet, blir det både feil og direkte skadelig. Skadelig mot etterforsking og skadelig overfor de ansatte i politiet. At det også går utover politijuristene som sådan er også en selvfølgelighet. Det fører til usikkerhet og maktkamper.

Dette så en tydelig i maktkampen mellom den kvinnelige politijuristen og hennes kvinnelige underordnete og «bare politiutdannete» fagsjef Rigmor Isehaug. At hun sluttet, er en sterk indikasjon på galskapen av denne ordningen. Nok er nok.

Overfør politijuristene til statsadvokatembetet. Da vil en få rettslokaler hvor aktor ikke er iført politiuniformer med overordnete distinksjoner sakens politivitner! Aktor bør selvsagt kun ha rettskappe.

At aktor selv kan velge mellom politiuniform og rettskappe i tingretten belyser dobbeltrollen og galskapen visuelt.

Jeg forventer at landets advokater og andre jurister er enige. De har tross alt valgt en utdanning hvor der skal være opptatt av rettigheter. Hva som er feil og hva som riktig. Og ingen bør vel være mer opptatt av rettsikkerhet enn en jurist?

Powered by Labrador CMS