Politihøgskolen svarer Ismail Hindisie

Politihøgskolen bestreber seg på å overholde de avtaler, regler og honorarsatser som til enhver tid gjelder.

Publisert Sist oppdatert

Vi oppfordrer innsenderen til å ta kontakt med oss på nytt siden vedkommende opplever ikke å ha fått svar på sine spørsmål. Vi vil også fra vår side søke å komme i kontakt med vedkommende.