Politiets IKT-satsing

I et oppslag i Politiforum nummer én 2012 vises det til svakheter i D#2-løsningen.

Publisert Sist oppdatert

Videre kan vi lese at forbundslederen under overskriften «Noe som er alvorlig galt», tar til orde for å vente med ytterligere utrulling av D#2. Vi deler ikke fellesforbundets oppfatning i denne saken og finner det klokt å presisere og omerindre følgende:

I de senere år har Politidirektoratet tatt et sterkere grep om IKT-utviklingen i etaten. På strategisk nivå er det besluttet innført en såkalt IKT-styringsmodell, og sammen med eksterne krefter er det gjennomført en omfattende evaluering av fagområdet. Dette har resultert i at en rekke tiltak er blitt iverksatt for å bli bedre både som premissgiver (POD) og leverandør (PDMT).

På tampen av 2011 leverte POD konseptvalgsutredningen for nye straffesakssystemer. En ny IKT-strategi med tidshorisont frem til 2020 er i sluttfasen. Strategien gir en klar retning og prioritering av tiltak som må gjennomføres.

Parallelt med dette skal dagens løsninger driftes og nytt driftskonsept – også kalt D #2 innføres. Dette er en svært krevende situasjon i en nødvendig overgangsfase.

Innføring av nye IKT-systemer medfører alltid behov for justeringer og forbedringer basert på konstruktive tilbakemeldinger. Det er PODs oppfatning at feil og mangler fortløpende fanges opp via etablerte kanaler mot brukerstøtte.

Politidirektoratet kommer ikke til å stoppe utrullingen av ny driftsløsning. Dette henger blant annet sammen med:

  • At det kommende moderniseringsarbeidet av politiets fagsystemer er avhengig av en moderne grunnplattform.
  • At dagens IT-infrastruktur (Master-løsningen) gir driftsutfordringer både for PDMT og IT-personell i politidistriktene. Dette er feil bruk av knappe ressurser.
  • Den gamle IT-infrastrukturen (Master-løsningen) som er utplassert ved politiets driftenheter representerer for høy risiko. En risiko som i tillegg er økende over tid.
  • Krav til drift og sikkerhet i etatens IT-systemer.

Vi har ofte opplevd fellesforbundet som både interessert og proaktiv når det gjelder videreutvikling av etaten. Sett fra vårt ståsted er bruk av informasjonsteknologi som verktøy for å utvikle virksomheten til å være «i pakt med tiden» et av de sterkeste virkemidlene etaten har i neste tiårsperiode. Vi har lagt ned mye arbeid i å synliggjøre dette overfor bevilgende myndigheter.

Vi synes det er bekymringsfullt om forbundslederens uttalelser i magasinet 1/2012 kan gi inntrykk av at vi ikke står sammen om å prioritere den nødvendige satsningen på virksomhetsutviklingen understøttet av IKT.

Vi velger å tro at så ikke er tilfelle.