Nye adgangskort/identitetskort for ansatte i politiet

Jeg ønsker å sette fokus på politirollen og hvordan dette tilkjennegis og innarbeides ovenfor samfunnet/publikum.

Publisert Sist oppdatert

Etter 22. juli er problematikken knyttet til politiets uniformer og på hvilken måte vi kan tilkjennegi politimyndighet aktualisert. Politimyndighet tilkjennegis ved utsagn og ved fremvisning av tjenestebevis og/eller at man opptrer i politiuniform.

For noe tid tilbake fikk jeg beskjed om å kontakte adgangsansvarlig på «huset» for å skifte ut mitt elektroniske adgangskort. Jeg møtte lydig opp og leverte inn det gamle og fikk utlevert nytt kort. Det nye kortet så riktig så fint ut det – ny utforming og layout.

Det er imidlertid layouten som gjør meg negativ/skeptisk. De nye ID/adgangskortene er egnet til å spre misoppfattelse av hvordan et tjenestebevis skal se ut. Jeg forstår godt at sivilt ansatte i politiet har behov for et ID/adgangskort men jeg forstårikkehvorfor teksten «POLITIET» og «TJENESTESTED» er skrevet medstore bokstaver. Vi kan ikke forvente at «mannen i gata» forstår eller har kunnskap om dette. Følgelig er det nye kortet egnet til å skape usikkerhet hvordan et tjenestebevis skal se ut.

Det må det være tilstrekkelig at skriften som fremkommer på kortet skrives med små bokstaver og at «Politiet» eller «tjenestested» ikke på noen måte er fremhevet.

Jeg kjenner ikke beslutningsprosessene bak endringene men jeg har fått vite at initiativet/pålegget om å skifte layout kommer fra informasjonsavdelingen i POD. Jeg antar at en arbeidsgruppe/designbyrå står bak utformingen? I så fall: Hvor har politimannen «fra gata» i arbeidsgruppa vært?

Ved behov kan sivilt ansatte gis begrenset politimyndighet og tjenestebevis. Jeg har påpekt denne problemstinningen på eget tjenestested. Jeg vil med dette oppfordre PF til også å ta tak i problemstillingen.