Ny toppledelse i politiet

Men makter (våger) den nye politidirektøren å prioritere riktig?

Publisert Sist oppdatert

Den nyutnevnte politidirektøren Odd Reidar Humlegård står foran en voldsom utfordring. Makter han å gjennomføre nødvendige endringer slik rapporten etter 22. juli 2011 konkluderer, eller blir det bare noen nye navn på toppene uten at systemet forandres?

Det blir nok gjennomført noen organisatoriske endringer, men det vi egentlig snakker om som et absolutt «must», er at topplederne innen politiet fra nå av blir personer med operasjonell politifaglig bakgrunn og ikke jurister som den senere tid har besatt topplederjobbene fra politimesternivå og oppover.

Jurister er ok mennesker, men de mangler katastrofalt den nødvendige politioperasjonelle erfaringen som topplederne i politiet må ha. At juristledere ikke strekker til operasjonelt, viste seg helt klart 22. juli 2011, noe også rapporten etter denne hendelsen slår uttrykkelig fast.

Kan det bli vanskelig for Humlegård å prioritere utenfor juristvennegjengen? Blir ansettelsesprosessen sterkt preget av kjønnskvotering? Fortsetter det med «business as usual»?

Alle har jo som kjent en sjef, men hvem instruerer nå Humlegård i forbindelse med ansettelsen av nye polititopper? Og hvem etterser at han i prosessen har prioritert personer med politioperasjonell bakgrunn? Gjør justisministeren det? Gjør stortingspresidenten det? Statsministeren? Eller Kongen (i statsråd)? Eller må folket gjøre det?

Eller blir det som vanlig at når en sak har mistet medieinteresse og fokus, så faller man tilbake til gamle synder? Jeg har sagt det før og jeg gjentar det gjerne, hadde det ikke vært for riksrevisjonen, kontrollkomiteen på Stortinget, kommunerevisjonen/kontrollkomiteen og ikke minst media (den fjerde statsmakt), så ville vi som betaler skatter og avgifter for å drifte dette, vite fint lite om hva som foregår.

Om ikke Humlegård nå makter å avskaffe juristregimet og prioritere politifaglige toppledere, så håper jeg media henger på utviklingen i denne saken og holder oss underrettet om både prosessutviklingen og det endelige resultatet.

Innlegget er også publisert på bloggen www.ulrikkalvo.blogg.no