Ny Politihøgskole haster

Slemdalsveien 5 er ikke egnet for å drive ordentlig og framtidig undervisning for PHS-studenter.

Publisert Sist oppdatert

Grunnen er at det er lite egnet bygningsmasse. Det haster med å få på plass andre lokaliteter. Det beste er å bygge et nytt bygg.

Gå sammen med Beredskapstroppen, helikoptertjenesten og hundetjenesten slik at alt kommer «under samme tak» i et nytt Beredskapssenter. Enten det blir i Groruddalen, Lahaugmoen eller andre steder. Der kan det bygges øvingslokaler som kan benyttes av alle enheter.

Studenter bør øve sammen med operative mannskaper – noe som vil føre til at politiet er bedre rustet dersom en alvorlig uønsket hendelse på nytt ville inntreffe. Det ville da være lettere for politiet for eksempel å bruke studentene i reell tjeneste ute – hvis behovet skulle oppstå. PHS kan dra nytte av den «kortreiste» ekspertisen i undervisningen.

Bygg en politistasjon som betjenes av studentene sammen med lærere fra PHS. «Politistudentvakta» kan være åpen for publikum for mottak av anmeldelser/avhør/signalering i Biometra inkludert referanseprøver på DNA. PHS-vakta kan være åpent for publikum på ettermiddag/kveld på ukedagene fra for eksempel klokken 15.00-22.00 under kyndig veiledning fra PHS-lærere. I dag må studentene bruke masse tid på «fiktive» arbeidskrav som skal leveres inn og som må bestås. Kanskje en kunne friste studenten med en studentlønn mens de er på vakt.

Blir det i Groruddalen, er dette i et område i hovedstaden hvor det skjer mye kriminalitet – derfor veldig forebyggende. Kanskje dette ville være nøkkelen til en bedre oppklaringsprosent i hovedstaden?

Studentene etterspør mer praksis i sin utdanning – noe de ville få i bøtter og spann av ved en slik løsning. (kanskje kan de til og med foreta utrykning på enkle åsteder) Dette ville bli kompetansedeling på høyt plan.

I mitt fag kriminalteknikk har vi i dag ikke egnede og nok lokaliteter for praktisk læring – noe som studentene til stadighet etterspør. Hvis dette blir en realitet vil dette kunne bli et «kraftsenter for politikompetanse i Norge».

Kanskje dette ville være med å få tilbake den tapte tilliten til politiet?

Beklageligvis et er veldig mye negativt i media om politiet for tiden, fordi folk føler de ikke får hjelp når de trenger det – «fordi det er ingen til å ta i mot anmeldelser, og de som har vært utsatt for noe straffbart må komme tilbake 2-3 dager senere»