Narkotika og loven

Konsekvens – et ord som (nesten) aldri blir brukt ved lovarbeid i Norge, og det har aldri blitt brukt i forbindelse med narkotika.

Publisert Sist oppdatert

For at jeg ikke skal bli misforstått vil jeg presisere at det ønskelige er at ingen bruker noen form for rusmidler.Men livet er ikke så enkelt som avholdsfolk vil ha det til. Alkohol er lovlig og det er bra, for vi vet hva forbud fører til.

Jeg kan minne leserne om forholdene i USA under forbudstiden med Al Capone og de andre gangsternes kriminelle og voldelige virksomhet. De benyttet anledningen til lettjente penger som alkoholforbudet la grunnlaget for. Deres utfoldelse ble drastisk redusert da alkohol igjen ble lovlig.

Narkotika er ulovlig og vi har de samme forhold her som med alkoholforbudet, bortsett fra at nå er det enda mer penger å tjene for kriminelle og enda farligere konsekvenser for brukerne. I tillegg blir befolkningen sterkt berørt av innbrudd og ran av narkomane, som trenger mye penger til narkotikaen.

Politiet, rettsvesenet og fengslene blir også sterkt belastet med narkotikamisbrukerne. Skal man få bukt med problemet må man fjerne markedet. Man må ta alle brukerne og isolere dem totalt fra samfunnet for veldig lang tid. Da vil det bli avskrekkende å bruke narkotika. Men så konsekvente vil ingen politikere være. Tidligere justisminister Odd Einar Dørum ville ta bakmennene, men de vil alltid være der så lenge markedet eksisterer, og de er meget vanskelige å ta. Det er en håpløs oppgave.

Situasjonen nå er at narkotika er forbudt, men tilgjengelig allikevel, nesten overalt. De som vil ruse seg gjør det uansett om det er lovlig eller ikke.Derfor er det riktig og fornuftig at også disse rusmidlene som nå er ulovlige, må bli lovlige.Narkotika kunne selges billig og lovlig.Da ville politiet og rettsvesenet fått frigjort kapasitet. Kriminaliteten ville blitt lavere fordi de narkomane ikke ville behøve å være kriminelle for å penger til «stoff». Vi ville kanskje også få noen færre narkomane da spenningen ved å bruke noe ulovlig ville være borte.

Narkotikalovene vi har nå tar ikke hensyn til de negative konsekvensene de fører til (de skader mer enn de gagner), og de må derfor av fornuftshensyn fjernes.