Mer politi!

Selv om jeg ikke har vært medlem av den organisasjon som utgir bladet Politiforum siden midt på 1990-tallet, får jeg tilsendt bladet på min adresse.

Publisert Sist oppdatert

Dette setter jeg, som pensjonist, stor pris på. Jeg føler meg som en ”ung” pensjonist, etter nesten 40 år i politi-/lensmannsetaten, og følger fortsatt med i det meste som skrives om sies om utviklingen av norsk politi.

Jeg leser i nummer 1 for 2011 at Rjukan-folk har gått i fakkeltog for å få tilbake mer politi i sitt nærområde (Rjukan), og at de ikke vil møte en ”tal her”-knapp ved byens politistasjon. Når jeg så leser videre at dette er organisert og igangsatt av ungdommer synes jeg dette vitner om et engasjement hos en gruppe sombør og skal høres.

Når jeg så leser videre politidistriktets politimester ”konstruerer” en slags forklaring, og i neste seier: ”Vi ser på felles tjenesteordninger i hele Øvre Telemark – og når de kommer på plass, vil nok også de ansatte som jobber på Rjukan føle at situasjonen blir noe bedret.”

Så vidt jeg kan forstå er ikke dette et spørsmål om deansattessituasjon, men om hvordan folk i Rjukan føler politiets tilstedeværelse.

Er det blitt slik at politiet er til for politiets egen skyld, eller er det fortsatt slik at politiet skal være til for folket? Mulig jeg er ”gått ut på dato”, men jeg bare spør….

Jeg leser for øvrig i samme blad at en undersøkelse gjort av en bedriftsrådgiver konkluderer med at”Det foreligger ikke resultattall som kan dokumentere at Reform 2000 ga et mer effektivt, funksjonelt eller lønnsom politi – tross betydelige distriktsendringer”.

Nå må det bli slutt på at politiet skal måles i produktivitet og lønnsomhet !Norsk politi skal være der for folket, og med vår topografi og spredte bebyggelse må også de lokale lensmannskontor og politistasjoner være personifisert – ikke bare ”tal her”-knapper – og så en utrykningstid på timer før hjelpen kommer – hvis den kommer i det hele tatt. Selvfølgelig skal politietprodusere– de skal oppdage, etterforske og iretteføre straffbare forhold, samtidig som de skal beskytte de som ikke gjør noe straffbart. Produktiviteten kommer når politiet kan være ute blant folk, og samspillet mellom folk og politi blir nært, og alle er trygge på hverandre.

Som tidligere lensmann i blant annet Trysil er det forstemmende å ha opplevd at de samme parametre ble benyttet for bemanning der som i de fleste andre distrikter. Trysil kommune alene er ca.1,5 ganger større i areal enn Vestfold fylke. (I tillegg er nå Engerdal kommune innlemmet i driftsenheten. Der består bemanningen av lensmann og kontorfullmektig, med åpningstid tre dager per uke). Med en befolkning som i mange av årets måneder teller 20.000 – 40.000 mennesker burde dette tilsi at utfordringene krever større bemanning enn på steder hvor det ”kan kastes stein” mellom tjenestestedene.