Mangler ved PHS sin utdanning

I august 2011 deltok jeg som instruktør på B1 i Rogaland Politidistrikt for 48 studenter. Det var en tankevekkende opplevelse!

Publisert Sist oppdatert

Studentene ga inntrykk av å være både jordnære og lærevillige. Kjempebra! Kurset bestod av en uke pistolkurs og en uke med MP5 skyting, taktikk og situasjonsmestring. Jeg jobber som narkotikahundfører, og fikk hovedsaklig ansvar for caser der temaet dreide seg om narkotika, dvs. pågripelse, ransaking, beslag og lignende.

Første øvelse dreide seg om muligens stjålet bil på en forlatt parkeringsplass, salg av narkotika i eller rundt bilen osv. 2 av 48 studenter påsatte håndjern umiddelbart da casen startet, og måten oppdraget ble løst på var ikke bra for å si det mildt! Studentene visste ikke om de hadde pågrepet eller anholdt personene. De visste ikke om de ransaket eller visiterte. Dette gjaldt alle gjennomføringene og det var tydelig at det var store hull i basiskunnskapen.

Bruk av håndjern

Jeg spurte hvorfor de ikke satte på håndjern på figurantene. En av studentene argumenterte at det var feil å sette på håndjern med en gang, siden de hadde lært i sosiologien at «ikke alle var onde». Det skal legges til at ved neste gjennomføring, etter en evaluering og forslag til løsning, klinket studentene til og fikk meget raskt kontroll. Senere i kurset var det narkotikaaksjon på leilighet og stigningen var enorm.

Jeg stiller spørsmål angående studentenes bruk av håndjern og i hvilken grad de har blitt passivisert og delvis handlingslammet av PHS. Hvorfor er ikke grunnleggende straffeprosess på plass? Hvorfor denne voldsomme vegringen med håndjernsbruk? Skal studentene, kollegaer eller publikum risikere å bli skadet grunnet manglende håndjernsbruk?

Vedrørende håndjern, som i starten var totalt fraværende, forklarte studentene at håndjern var tilnærmet noe man brukte som siste utvei etter en meget nøye vurdering. De hadde fått forklart helt tydelig på PHS at håndjern aldri ble brukt med tanke på egensikkerhet!

Hva mener PHS med dette? Selvfølgelig brukes håndjern med tanke på egensikkerhet etter en konkret vurdering fra tjenestemannen. Mener PHS at tjenestemenn ikke skal bruke håndjern på for eksempel voldsmenn og utagerende, rusa personer?

Håndjern skal selvfølgelig ikke brukes ukritisk i enhver situasjon. Det skal foretas en vurdering av tjenestemannen i hvert enkelt tilfelle om det er fare for rømning, bevisforspillelse eller om han/hun kan utøve vold mot seg selv eller andre.

Hva med det praktiske?

Mange vil kanskje si at det er i andre studieår at det praktiske skal falle på plass. Men det må vel kreves at studentene har tilegnet seg et minimum av praktisk kunnskap første året på PHS!

Det er på tide å bytte ut noen av de samfunnsvitenskaplige fagene, les sosiologi, statskunnskap og kriminologi, med mer vekt på praktiske politifag. Det er faktisk politi man skal bli! Det er ikke akseptabelt at studenter kommer ut i praksis og ikke vet forskjell på pågripelse og innbringelse, hvordan man taktisk stiller seg opp på en dør, eller ikke har et minimum av kunnskap om narkotika.

Jeg kan huske at politioperative fag var tre vekttall da jeg gikk på PHS(97-00), men derimot sosiologi og kriminologi var seks vekttall til sammen. Da spør jeg hva vi utdanner? Jeg er enig at det er viktig med kunnskap om samfunnet og årsaken til at noen blir kriminelle, men det viktigste er vel tross alt hva slags holdninger du har og hva slags livserfaring du har.

Sistnevnte, kombinert med god moral, etikk og evne til å snakke med mennesker, er det som utgjør en god politimann. Ikke minst er den primære oppgaven til politiet å fange kriminelle, forebygge straffbare forhold og oppklare forbrytelser!

Dette er bare noen tanker rundt utdanningssystemet vi har, som sannsynligvis er det beste i hele verden, men kanskje det mest passive!