– Målet er rettferdige karakterer

Rektor Nina Skarpenes svarer på kritikken om «karakterbingo» på Politihøgskolen: – Problemet er ikke unikt for PHS.

Publisert Sist oppdatert

Politihøgskolen har korrigert tallene sine i dette leserinnlegget.

«For skoleåret 2014/2015 mottok Politihøgskolen 682 klager på sensur av eksamener i hele bachelorutdanningen, og ikke 475 som vi oppga tidligere. Dette utgjør ca seks prosent av de avlagte eksamenene, og da ikke fire prosent. Av de 682 klagene falt 47 prosent ut til gunst for studenten, 16 prosent fikk motsatt resultat, og i 37 prosent av tilfellene forble karakteren uendret».

I innlegget «Karakterbingo på PHS» i Politiforum 28. august peker Øystein Lian på utfordringer knyttet til eksamener og sensur, som vi er kjent med, og tar på alvor.

Problemstillingen er ikke unik for Politihøgskolen, hele universitets- og høgskolesektoren opplever det samme.

Klageordningen skal være en sikkerhet for studentene, fordi det kan skje feilvurderinger i sensur nummer én. Målsettingen er en mest mulig rettferdig vurdering.

Politihøgskolen praktiserer såkalt blindsensur ved klager, på linje med sektoren for øvrig. Klagesensorene får ikke vite hvilken karakter besvarelsen opprinnelig fikk, og de får ikke vite hvorfor det klages. Ved klagesensur er det imidlertid alltid to sensorer. Vi registrer at vi etter innføringen av blindsensur i august 2014 har hatt en økning i antall klager.

For skoleåret 2014/2015 mottok Politihøgskolen 475 klager på sensur av eksamener i hele bachelorutdanningen. Dette utgjør ca fire prosent av de avlagte eksamenene. Av de 475 klagene falt 47 prosent ut til gunst for studenten, 16 prosent fikk motsatt resultat, og i 37 prosent av tilfellene forble karakteren uendret. Som i resten av universitets- og høgskolesektoren kan altså karakteren ved klagesensur gå opp eller ned – eller forbli uendret.

Politihøgskolen har hatt kvalitetssikring av sensur som virksomhetsmål de to siste årene. Vi jobber systematisk med sensorveiledninger, sensormøter, benchmarking og sensorrapporter. Vi følger sensurstatistikken nøye, og går også inn i konkrete saker der det er stort sprik mellom førstesensur og klagesensur. Da ser vi nøyere på vurderingene, og følger opp sensorer for å legge til rette for erfaringslæring og kvalitetssikring med tanke på senere eksamener.

Vi har forståelse for at det reises spørsmål om karakterer og sensur, dette er svært viktig for den enkelte, og for Politihøgskolen. Å forbedre kvaliteten i sensuren, både i første instans og ved klager er noe vi hele tiden jobber med.

Målet er at karakterfastsettingen skal oppleves som rettferdig - ikke tilfeldig.

Rektor Nina Skarpenes under avslutningen for PHS-studentene før sommeren.
Rektor Nina Skarpenes under avslutningen for PHS-studentene før sommeren.