Lovligheten i «selvbøting»

Er det lov å skrive ut bøter til seg selv? – Juristene klør seg i hodet, skriver politioverbetjent.

Publisert Sist oppdatert

«Selvbøting» kunne kanskje bli et nytt norsk ord med tanke på den siste tidens hendelser hvor politifolk skriver bøter til seg selv. I ett tilfelle var det en politimann som hadde glemt å ta på seg redningsvest da han var ute i patruljebåten. Han skrev ut et forelegg til seg selv. Det samme gjorde en annen politimann som benyttet seg av håndholdt mobiltelefon under kjøring av tjenestebil.

Media slo det opp med store ord og bilder. Ikke bare i Norge, men også i utlandet har disse situasjonene fått oppmerksomhet, skrev VG i en artikkel. Enkelte utenlandske medier sendte visstnok et skråblikk på Norge, og pekte på hvor komisk lovlydige man er i dette landet.

Er det bra? Vel, det skaper i alle fall en balanse sett opp i mot mange andre oppslag man har om politifolk, som selv ikke følger loven man forlanger at andre skal følge. Parkering ulovlig av politiets tjenestebil er en gjenganger. Man kan jo ikke til en hver tid og i en hver situasjon, privat som tjenstlig, parkere hvor man vil bare fordi man er «polti». Dette har tydeligvis ikke alle lovens håndhevere fått med seg. Det er synd, for slike saker skaper stor irritasjon blant publikum, og kan faktisk være med på å svekke politiets legitimitet.

I så måte må det vel være bra at enkelte politifolk virkelig rydder opp etter seg, og gir seg selv en bot når man har gjort en feil? Vel, det sender muligens noen gode signaler om at loven er lik for alle. Mitt spørsmål er: Er det lovlig?

En politimann som gjør en ulovlig handling, og reagerer med å skrive en bot til seg selv? Jeg har diskutert saken med politijurister. De klør seg litt i hodet, og kommer frem til, etter å ha bladd i lovbøker og notater fra studietiden at: «Denne situasjonen hadde vel ikke lovgiver tenkt på når man lagde disse lovene».

Det at politifolk blir bøtelagt når det er grunn til det, er selvfølgelig riktig, og slik det skal være. Jeg har selv kjørt for fort, uten tjenstlig grunn, med uniformert politibil inn i en radarkontroll, og ble bøtelagt av en kollega. Jeg skrev under, og det forenklete forelegget ble betalt. Bortsett fra at det er ekstra skjerpende at man bryter trafikkreglene som politi, så er saken uproblematisk, og jeg har mange ganger brukt historien som eksempel for mine studenter på Politihøgskolen. Eksempel på hva da? Eksempel på at loven er lik for alle.

Noe annet er det å skrive bot til seg selv, og det første jeg tenkte på da jeg leste om disse sakene var Politiinstruksens § 5-3. For en forutsetning for å inneha forenklet foreleggmyndighet, er at man har politimyndighet. Og det står jo helt tydelig i politiinstruksens § 5-3 at: «En politimann må ikke hevde politimyndighet i egne forhold eller når han ifølge lov eller forskrift er ugild av andre grunner, med mindre inngrep antas påkrevd for å beskytte person eller eiendom mot overhengende fare, eller formålet med en uoppsettelig tjenestehandling kan forspilles ved opphold».

I disse sakene er det vel ikke tvil om at det er snakk om «egne forhold». Men det er vel neppe snakk om overhengende fare, og det var heller ingen ting som kunne forspilles ved opphold, slik jeg ser det.

Sakene var i følge pressen oppe og avgjort, og forelegget var betalt. Da spør jeg meg: «Hvordan er det mulig?» Vel, noe er det tydeligvis jeg ikke vet, så det hadde vært interessant å høre hvordan juristen som kontrollerte og skrev under på disse foreleggene vurderte situasjonen.