«... det er synd å se at karaktersettingen virker så tilfeldig»
«... det er synd å se at karaktersettingen virker så tilfeldig»

Karakterbingo på PHS

Publisert Sist oppdatert

Da ny sensur forelå for de i B1 som hadde klaget på eksamenskarakteren til jul var det flere studenter som hoppet både to og tre karakterer, enten opp eller ned. I faget psykologi var det blant annet studenter som gikk fra karakterene F (strykkarakter) til C, og D til B etter å ha klaget.

Selv om sensor ikke får muligheten til å se den opprinnelige karakteren når han eller hun skal vurdere en eksamen på nytt, skulle det være umulig at en oppgave kan tolkes så ulikt. Kunnskaps- og ferdighetskravene står oppgitt i fagplanen, og karakterskalaen A-F gir grundig beskrivelse av kravene for å oppnå hver karakter. Jeg fikk tilbakemelding fra flere studenter som fant det både frustrerende og urettferdig at karakterene kunne svinge så mye avhengig av hvem som er sensor. Problemet ble tatt opp med ledelsen ved PHS Oslo i møte med tillitsvalgte tidligere i år.

I skrivende stund har sensuren nettopp kommet for de som har klaget på eksamenskarakter i vårsemesteret. Problemet virker å være like aktuelt. Flere har hoppet mange karakterer. Blant annet er det en student som har gått fra F (strykkarakter) til B i faget strafferett, og en annen som har gått fra D til F i faget forebyggende. Det er vanskelig å begripe.

I dagens pressede jobbsituasjon vet vi at karakterene spiller en stor rolle for nyutdannede studenter for å bli innkalt til intervju. Derfor er det spesielt synd å se at karaktersettingen virker så tilfeldig. Den innsatsen mange legger i å oppnå de gode karakterer virker fånyttes når man ser at en oppgave vurdert som middelmådig ev én sensor like gjerne kan vurderes som fremragende av en annen. Jeg håper det jobbes enda bedre frem mot neste eksamensrunde, slik at karaktersettingen fremstår mer profesjonell.

Øistein Lian, student og tillitsvalgt ved PHS Oslo