Ikke helt som planlagt?

Tre mennesker ble knivdrept på Valdresekspressen. Er trippeldrap prisen vi må betale for vårt frie samfunn?

Publisert Sist oppdatert

Det er ti år siden lignende tragedie på samme strekning. Drapsmannen fra den gangen er fortsatt i landet, til tross for at han ikke har fått innvilget opphold her. Han gis omfattende psykiatrisk hjelp, og "belønnes" med å ta utdanning.

For det første, tenker vi nok over hvilken signaleffekt dette gir til asylsøkere generelt? Hva om andre desperate i samme type saker velger samme løsning? De ser dem da får bli i landet, oppfølging og skolegang. For det andre, er det riktig prioritering av samfunnets midler? Hva med heller bruke midlene på de som har fått innvilget opphold, og skal integreres i samfunnet? Og få de uten opphold raskest mulig ut!

Det sier seg selv at mennesker med store traumer fra krigsområder, kanskje ofre for tortur, ofte trenger omfattende hjelp. Vonde krigsopplevelser blir til det som kalles "intrapsykiske" konflikter. Altså en konflikt i personen selv. Så når drapsmannen svinger kniven er det for å "drepe" det onde i eget sinn!

Asylmottakene møter paradoksalt disse menneskene med for det meste ufaglærte folk. Noe som heller ikke er uvanlig i psykiatrien. Så når man etter siste trippeldrap sier at man så ingen tegn til sykdom hos drapsmannen forut, skal vi ikke glemme at det også kommer an på øyet som ser. Og man vektlegger ikke nok den enorme stressreaksjonen og desperasjonen et avslag på opphold kan gi. Derfor blir mange asylsøkere gående rundt som "tikkende bomber" i sitt nærmiljø.

Hver gang tragedier skjer, hevdes det at nå trenger vi mer debatt. Gjør vi det? Er det ikke heller slik at vi er blitt så opptatt av å ta debatten, at vi blir handlingslammet. Og ansvaret utvannes. Hør bare: Drapsmannen selv kan jo ikke ta noe ansvar for vedkommende er jo "syk". Asylmottaket kan ikke ta ansvaret for de følger bare gjeldende regelverk. Psykiatrien tar ikke ansvar og argumenterer med at man kan ikke forutse hver tragedie i et fritt samfunn.

Politikerne fraskriver seg ansvaret for det var jo politikerne før dem som er ansvarlig for politikken som føres idag. Og slik fortsetter det..!

Vi tok debatten for 10 år siden etter bussdrapet den gang. Vi tok den også da en norsk-somalier gikk amok på trikken i Oslo i 2004. Men har det skjedd særlig av endringer i etterkant? Nei. Det kom riktignok en ny "handlingsplan", og merk deg siste ord her; "plan". Med den grufulle hendelsen på Valdresekspressen friskt i minne, kan vi trygt konkludere med at noe gikk ikke helt som planlagt!