Hvordan går det på jobben?

La meg først få benytte anledningen til å ønske alle PF-medlemmer et riktig godt nytt år. Spørsmålet er imidlertid om det nye året blir så veldig mye bedre enn fjoråret for de mange tusener som er ansatt i norsk politi.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan går det på jobben? Du har garantert fått spørsmålet en rekke ganger. En bekjent du ikke har sett på lenge kommer plutselig imot deg på gaten og vil slå av en prat. Jo, takk bare bra, lyder standardsvaret. Jeg frykter likevel at en del politiansatte er fristet til å svare noe annerledes.

Problemet er nemlig at regjeringen ikke har gjort noen grep som vil endre arbeidshverdagen for polititjenestemenn og kvinner i 2012 sammenlignet med fjoråret. Det er ingenting som tyder på at politimestrene vil få mer å rutte med til innkjøp av biler og annet nødvendig utstyr. Det er også lite som tyder på at alle politistudenter som fullfører utdannelsen får seg jobb i politiet.

PF-leder Arne Johannessen uttrykte nylig bekymring for dagens overtidsbruk i politiet. Ukentlig må tjenestemenn belage seg på å bli beordret til å jobbe utover normal arbeidstid.

Jeg forstår godt at mange både blir frustrert og forbannet over at de stadig må ringe familien og fortelle at de ikke rekker middagen eller å kjøre poden på fotballtrening eller kulturskolen.

Hadde justisministeren lyttet til FrP og innført en slik jobbgaranti jeg gjentatte ganger har tatt til orde for, kunne hverdagen til allerede hardt arbeidende politifolk sett langt annerledes ut.

Det er ikke til å legge skjul på at terrorangrepene 22. juli i fjor har bidratt sterkt til å endre arbeidsdagene til ansatte i politiet. Ikke bare i Oslo, men over hele landet. Alle politidistrikt er på en eller annen måte blitt direkte eller indirekte berørt av det tragiske som skjedde for et drøyt halvår siden. Jeg ønsker dere alle lykke til med de utfordringene vi står overfor i Politi-Norge i 2012.