Hvor lenge bør Arne Johannessen være leder?

Et lite innspill fra en gammel og tidligere kollega som ønsker alle tjenestemenn det aller beste.

Publisert Sist oppdatert

Som «gammel tidligere politimann» følger jeg selvsagt grundig med i nyhetsbildet om politietaten. Noe som i mange år har forundret meg er hvor lenge en forbundsleder bør sitte som leder.

Arne Johannessen, som jeg tidligere kjente personlig siden vi tok vår utdannelse samtidig, har i alle år siden 1982 vært tillitsvalgt. Det er ingen tvil om at Johannessen har vært dyktig i mange sammenhenger, men jeg er overrasket over hvor lenge han skal sitte som leder. Etter min mening er tiden nå moden for «avspasering» fra stillingen.

Etter min mening bør det innføres en fireårs ordning med åremål, hvor man kan gjenvelges for eksempel én gang, altså totalt åtte år. Det er viktig, slik jeg ser det, at det med jevne mellomrom kommer inn «nye krefter» i en slik ledelsesfunksjon. Det kan da ikke være slik at Johannessen er uerstattelig og at det ikke rekrutteres nye lederemner til en slik stilling?

Akkurat nå i disse tider som politiet kommer til å gjennomgå betydelige endringer, så bør det kanskje også skje endringer i forbundet. Dette er godt ment fra min side.