Hårreisende av Høyesterett

1. februar skriver VG at en kvinne er dømt til 21 dagers betinget fengsel for å ha drapstruet en politimann.

Publisert Sist oppdatert

Den 45 år gamle Vardø-kvinnen oppsøkte politimannen i hans hjem sammen med sin ektemann. Denne mannen har tidligere holdt tre polititjenestemenn som gisler i flere timer.

Det er Høyesterett som konkluderer med at 21 dagers betinget fengsel er en passende straff for kvinnen, det til tross for at Høyesterett tidligere har sagt at trusler av denne karakter normalt skal gi ubetinget fengsel.

Det kan ikke herske noen som helst tvil om at denne dommen er helt uakseptabel. Dette strider både mot den generelle rettsoppfatning og ikke minst mot Høyesteretts presisering om at slike handlinger skal straffes med ubetinget fengsel. 10 minutter etter opptrinnet i den drapstruede politimannens bolig ringte kvinnen og hennes ektemann til politiet og beklaget hendelsen. I dommen fra Høyesterett blir dette ansett som en formildende omstendighet.

Det kan ikke være slik at dersom man bare tar en telefon og beklager den forbrytelsen man har gjort, så skal man bli belønnet med mildere straff. I dette konkrete tilfellet slipper altså forbryteren unna ubetinget fengsel fordi hun tok en telefonsamtale med politiet. Høyesterett risikerer med denne domsavsigelsen å få et troverdighetsproblem. De sier altså én ting, men praktiserer noe helt annet.

Det er også grunn til å stille spørsmål om hvorvidt Høyesterett har vurdert hvilken presedens dette vil skape. Lavere rettsinstanser vil selvsagt legge Høyesteretts avgjørelse til grunn i deres behandling av lignende saker. Vi kan dermed risikere en økning av denne type trusler mot offentlige tjenestemenn, ettersom det kan tyde på at svært lave strafferammer blir utøvende praksis. Nå må Høyesterett sporenstreks endre rettspraksis.