Flere prikker – færre ulykker

Fra 1. juli vil det straffe seg hardere å drive råkjøring. Ordningen med prikker i førerkortet for brudd på vegtrafikkloven er nå endret, for i enda større grad å kunne forebygge tap av liv og helse i trafikken.

Publisert Sist oppdatert

I den nye ordningen vil trafikkovertredelser som gir to prikker i dag, for eksempel kjøring på rødt lys, føre til tre prikker – mens overtredelser som i dag gir én prikk, som for høy fart i 60-sone, fører til to prikker etter 1. juli.

Ordningen med prikkbelastning ble innført her til lands i 2004, men en evaluering av SINTEF fra 2008, viste at prikkordningen ikke ga god nok effekt på statistikken over drepte og hardt skadde i trafikken. Det har også vært for få av de som har fått åtte prikker eller mer som er blitt fratatt førerkortet. Dette har regjeringen nå fulgt opp ved å skjerpe sanksjonene: Prikkene øker og det blir større risiko for å miste lappen ved uvettig kjøring.

For ferske sjåfører som bryter trafikkreglene skjerpes straffene enda mer, fordi vi ser at unge bilister er særlig utsatt i trafikken. Menn på 18-19 år har ti ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn de litt eldre mennene, i følge Transportøkonomisk institutt. Ferske sjåfører har en prøvetid for sertifikatet på to år. Blir de tatt for råkjøring i prøvetida får de med den nye prikkordningen seks prikker for de fleste overtredelsene, mens andre sjåfører kun får tre.

Samtidig er det viktig at politiet har det nødvendige verktøyet for å slå ned på råkjøring. Politi på patrulje får derfor nå digitalt utstyr som gir dem direkte adgang til Vegvesenets prikkregister, som gir dem oppdatert informasjon om bilister de stanser. Dermed blir det også enklere å frata førerkortet på stedet. Den nye prikkbelastningsordningen er et godt forebyggende tiltak for økt trafikksikkerhet. Vårt mål med dette er ikke å ta fra folk lappen, målet er at det blir færrest mulig drepte og skadde i trafikken.