Sju kvinner og 15 menn er å se på bildet av den nasjonale ledergruppen i politiet. Forfatteren av leserinnlegget er tidligere politikvinne, og synes det er synd at knapt tre av ti ledere i politiet er kvinner.
Sju kvinner og 15 menn er å se på bildet av den nasjonale ledergruppen i politiet. Forfatteren av leserinnlegget er tidligere politikvinne, og synes det er synd at knapt tre av ti ledere i politiet er kvinner.

Er politiet mann nok?

– Ledere og ansettelsesråd må rett og slett begynne å ansette dyktige kvinnelige lederemner.

Publisert Sist oppdatert

Andelen av kvinner som er ledere i politiet er urovekkende lav. Som tidligere ansatt politikvinne gjennom mange år, er jeg skuffet. Knappe tre av ti politiledere er kvinner! Jeg vet at det finnes mange dyktige kvinnelige lederemner i politinorge. Ledere og ansettelsesråd må rett og slett begynne å ansette disse kvinnene. Nå når politireformen likevel rokkerer på ansatte, er tiden inne.

Ledelse generelt er grunnleggende maskulint, selv om mer prosessorienterte, såkalte feminine, ledelsesfilosofier har kommet sterkere i mange bransjer. Det maskuline ledelsesidealet kommer nok enda mer til uttrykk hos politiet, som preges av raske beslutninger, handlekraft, autoritet, fysisk styrke og hierarki. Hierarkiske organisasjoner favoriserer gjerne maskuline verdier og da er det en fare for at man velger bort kvinner i ledelse.

Guro Angell Gimse, politiker for Høyre og tidligere politikvinne, har skrevet innlegget.
Guro Angell Gimse, politiker for Høyre og tidligere politikvinne, har skrevet innlegget.

Les også: Søkte lederstilling og var på intervju – trakk søknaden etter samtale med POD

Forskning viser at kvinner i slike miljøer blir en minoritet som kan oppfattes som annerledes og avvikende fra den dominerende kulturen. Kvinners egenskaper kan oppfattes til å ikke passe inn eller å være ønskelige i den mannsdominerte organisasjonen. Da kan også kvinners prestasjoner og kompetanse blir undervurdert, og dermed begrenses også karrieremulighetene.

Det finnes belegg for å si at menn i ansettelsesprosesser gjerne velger personer som er lik seg selv. Menn ansetter altså menn, og ikke nok med det; kvinner ansetter også menn. Dette blir nok et hinder for at kvinner velges til lederjobbene i politiet.

Det er helt nødvendig at politiets ledere, som igjen rekrutterer nye ledere, har kunnskap om denne type mekanismer. Ledere må kurses og bevisstgjøres og fokuset på mangfoldets betydning i en organisasjon må vektlegges slik at kvalifikasjoner vurderes i et bredere spekter.

Politiet har i de seinere år blitt kritisert for mangel på åpenhet, og vilje til å endre ledelse og kultur. Å ansette flere dyktige kvinner som ledere må bli en del av politireformens kvalitetsarbeid. Ledertrengingsprogrammer, treningsstillinger og mentorordninger er vel og bra, men mange kvinner har allerede disse kvalifikasjonene. Det gjelder bare å ansette dem.

Jeg forventer nå en storstilt innsats for flere kvinner i ledende stillinger hos politiet. Politireformen er en gyllen mulighet til å vise at politiet er «mann nok» (!) til å løfte kompetente kvinner fram.