Bukken og pengesekken

Hvert år skryter våre politikere av at de øker budsjettene til politiet. Like vel opplever vi at vi får mindre penger til daglig drift i politidistriktene. Vi er mange som undres: «Hvor blir pengene av?»

Publisert Sist oppdatert

Jeg, og mange med meg, har en klar mistanke til at brorparten havner i POD. Ikke så rart kanskje. Det er jo POD som fordeler midlene, og så klart sørger de for at de har en romslig økonomi selv. Vi ser prosjekter og mange dyre konsulenter. Når vi ser oversikten over lønnsøkningen, så stiger den mest i POD.

Ikke bare det. POD ser ut til å oppbemanne så det holder. Hvor skal det ende? Vi må snart avse halve arbeidsstokken for å tilfredsstille alle i POD som skal ha innrapporteringer om det aller meste. All denne administrasjonen her og i andre politidistrikt, gjør at vi snart må få en diskusjon om at vi hører mere til under Administrasjonsdepartementet enn Justisdepartementet.

Jeg mener vi kan legge halve skylda for tilstanden til politiet på politikerne. Den andre må vi ta selv. Vi har, i alt for mange år, klart å organisere oss vekk fra arbeidsoppgavene vi må gjøre. Vi har alt for mange som opererer som administrerende direktører.

Før hadde vi noe som het «arbeidende formenn». Det betød en som tar del i arbeidsoppgavene og har litt administrativt i stillingen. Nå er det noen som har funnet ut at vi skal «rendyrke lederrollen». Det betyr administrering, innrapportering og gå i møter.

Jeg blir ikke veldig overrasket om den nye omorganiseringen vi står overfor fører til enda mer administrasjon. Vi har et stort potensiale å hente ut, men da må vi bygge organisasjonen fra bunnen av. Ikke slik vi har sett de siste årene, nemlig fra toppen og ned.

Dette er ikke ord fra en surmaget gammel tjenestemann som snart går av med pensjon. Dette er fra en tjenestemann som stortrives i jobben, som elsker sitt yrke og har et hjerte for det samfunnet vi skal ta vare på. Så her nytter det ikke å møte meg med hersketeknikkene vi så altfor ofte blir møtt med, «lite endringsvillig», og så videre. Dere kjenner dem igjen. Vi skal fremover, så la oss få gjøre den jobben som forventes av oss. God tur!