Belyst med kraftig laserpeker - ikke ulykkesskade

Fra 1. Juli 2015 ble det forbudt å ha sterke laserpekere uten godkjenning. Mange politikolleger har nok vært på oppdrag hvor blant annet piloter har blitt belyst med slike pekere.

Publisert Sist oppdatert

Jeg skjønner nå enda bedre hvorfor dette er et alvorlig problem og ønsker å dele min opplevelse etter en slik hendelse. Spesielt rundt oppfølging og avgjørelse fra «vårt» forsikringsselskap som skal ta vare på meg hvis det først skjer noe på jobb.

12. august 2015 ble jeg under UP-tjeneste belyst i øynene av en kraftig laserpeker i noen sekunder, holdt av en av våre klienter. Belysningen ble gjort på et par hundrede meters avstand da jeg kom kjørende i sivil bil, og hadde ikke noen sammenheng med at jeg var politi. Kvinnen brukte laserpekeren for «moro skyld». Jeg hadde ingen mulighet til å verge meg i tide. Jeg hadde lyset i øynene i et par sekunder og det var veldig smertefullt.

Lukkerefleksen på øyet har jeg lest er 0,2 sekunder. Ifølge Statens strålevern rekker imidlertid laserstrålene å gjøre skade på denne tiden. Jeg klarte å få identifisert gjerningspersonen og beslagla laserpekeren. Ved sjekk på nettet fant jeg modellen som var betegnet som kraftig og farlig for synet.

Jeg fikk plager som tåreflom, lysskyhet, hodepine og skygger på øynene etterpå. Nå, halvannen måned etterpå, er det heldigvis konstatert fra spesialist at jeg ikke har fått varige skader på øynene, men det er kun tilfeldigheter som gjør at utfallet ble slik. Hendelsen ble meldt som yrkesskade samtidig som den ble meldt som ulykkesskadeskade til PF-forsikring.

PF-forsikring v/AIG Europe Ltd avviser i brev av 25. september 2015 at det å bli belyst av laserpeker slik som beskrevet er å anse som en fysisk ytre begivenhet og kan derfor ikke godkjenne dette som en ulykkesskade. De henviser i samme brev til Statens Pensjonskasses yrkesskadeforsikring og NAV. Men hva er vitsen med ulykkesforsikring da?

Videre skriver de at det etter vilkårenes pkt. 6.11. ikke dekkes skader forårsaket av lys (?).

Jeg reagerer på at vårt forsikringsselskap avviser at dette er en ulykkesskade. AIG hadde ikke per 25. september 2015 innhentet noen supplerende informasjon om hendelsen eller skaden eller tatt seg bryet med å kontakte meg og få utdypet saken. De hadde heller ikke tilgang til resultatet av undersøkelsen hos øyenlege. Dette er etter mitt syn og i beste fall slett saksbehandling. HMS-rådgiver i UP ble nylig svært overrasket over forsikringsselskapets holdning.

Hensikten med dette innlegget er å advare alle kolleger i forhold til dette. Slike pekere er svært farlig og kan på kort tid gjøre stor skade. Blir noen skadet har dere en ubrukelig ulykkesforsikring i medlemsskapet i PF. Flaks for meg at jeg ikke fikk ødelagt synet! Og til AIG: Dere slipper å betale noe uansett!

Les tilsvaret fra PFs Merkantilutvalg her.