82 prosent av politistillingene har gått til distriktene

Rett skal være rett, mener Frede Hermansen, direktør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum hadde onsdag en sak på sine nettsider om at Arbeiderpartiet og tillitsvalgte i politiet tviler på grunnlaget for å redusere antall studenter ved Politihøgskolen. Saken tar blant annet opp fordelingen av de stillingene som politiet er tilført de siste årene, og hvor stor andel som er gått til politidistriktene.

Det skrives blant annet at "mye av stillingsveksten har tilkommet særorganer og politidirektorat". Fakta viser at når vi sammenligner inngående status fra 2013 med utgående status for 2016, fordeler veksten i politistillinger seg slik:

  • 2 prosent til Politidirektoratet (POD): 17 stillinger har gått til å bemanne det nye nasjonale situasjonssenteret og til å styrke politifagavdelingen i POD.
  • 16 prosent til særorgan. 180 stillinger har gått til å styrke KRIPOS, UP og andre særorgan slik at de bedre kan følge opp og støtte politidistriktene i deres politiarbeid.
  • 82 prosent (907 stillinger) av de nye politistillingene har gått direkte til politidistriktene.

Bemanningen i politiet øker og det er vi glade for. Det er nødvendig at vi fortsatt prioriterer å styrke politiet med nye medarbeidere, slik at vi ikke bare opprettholder, men også øker kvaliteten innenfor våre prioriterte områder. For å kunne svare på borgernes forventninger på en god måte også i fremtiden, er det viktig for oss at bemanningsveksten først og fremst tilkommer politidistriktene.

LES OGSÅ: Skeptiske til å redusere antall studieplasser på PHS