FORSKJELLSBEHANDLING: Hovden mener politidirektøren og politimestrene bør ta ansvar og ta initiativ til å oppheve denne urettferdigheten om særaldersgrensa i politiet.

Kan noen forklare hvordan man sikrer likebehandling når man aksepterer tre års forskjell i pensjonsalder på mannskaper som gjør nøyaktig samme jobb? 

Lensmann Dag Hovden mener særaldersgrensa i politiet er kilde til misnøye.

Publisert

Pensjonsalder i politiet er et vanskelig tema, som ligger der som en verkebyll. 

Jeg tenker da på forskjellsbehandlingen på dette feltet mellom oss som sitter i stilling med særaldersgrense 63 år, «lensmannskode» og de som sitter i stilling med særaldersgrense 60 år, «Politikode».

Politiets Fellesforbund frykter en heving av den laveste aldersgrensen dersom de begynner
å fokusere på saken, og det er etter hvert relativt få medlemmer det gjelder.

Av Agder sine drøyt 500 politistillinger vil det når ny organisasjon iverksettes være 14  tjenestemenn som sitter i stilling med særaldersgrense 63 år. PF sitter derfor stille i båten.

Hvorfor henvender jeg meg til Politidirektør og Politimester?

Jo, fordi de har ansvar for å sørge for at Arbeidsmiljøloven blir fulgt.

Etter formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven, § 1-1 b) skal de da «…sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet».

Kan noen på noe som helst vis forklare meg hvordan man kan påberope seg å sikre  likebehandling når man aksepterer tre års forskjell i pensjonsalder på mannskaper som gjør samme jobb?

Kan her nevne at alle de 14 i lensmannskode jobber full operativ turnus, noe som ikke gjelder alle våre kollegaer i politikode.

De kan gjerne sitte i 6.etasje i rent administrative stillinger. 

Når vi utfører operativ trening, det være seg skyting eller trening på arrestasjons-teknikker trener vi ofte sammen med kollegaer som har tre år lavere pensjonsalder enn oss.

Det kreves det samme av oss som av dem.

Når vi er ute og løser oppdrag i samarbeid med en patrulje fra de andre enhetene i  politidistriktet, har de tre år lavere pensjonsalder enn oss. Når vi, natt som dag, får et oppdrag fra Operasjonssentralen får vi det fra en kollega som har tre år lavere pensjonsalder enn oss.

Denne urettferdigheten er et jevnlig tema og en kilde til misnøye blant oss «seniorer» som er berørt av den.

Vi prøver jo å unngå å framstå som «gretne gamle gubber», men det er klart at det her ligger
en risiko for et arbeidsmiljøproblem. 

Så, kjære Politidirektør og Politimester! Dere har en sjølstendig plikt etter arbeidsmiljøloven, og en interesse ut over det også i å ta initiativ til å oppheve denne urettferdigheten!

Og jeg mener selvfølgelig at alle kollegaer i politikode fortjener de pensjonsbetingelsene de har, det er en selvfølge etter et langt yrkesliv med ekstraordinære påkjenninger, og i stillinger der det stilles ekstraordinære krav.

Powered by Labrador CMS