Dere er våre viktigste verdier

Til mine medarbeidere: Beklager at vi har sviktet dere. Flere av dere har fortalt meg at din arbeidsgiver i mange saker er en motstander istedenfor å spille på lag.

Publisert

I ethvert hierarki vil ledere som ikke utøver lederskap, stige til sitt inkompetansenivå. Skal man endre en kultur slik at man skaper gode prestasjoner, eierskap og glede, må du være villig til å endre ditt eget tankesett og handlinger.

De små enkle sakene viser om du bidrar til å endre kulturen. Dette er «Walk The Talk» i praksis.

Hvordan ledere løser de små enkle sakene sier det meste om du har vært villig til å endre deg selv. Det er i de små enkle sakene du avslører deg for dine medarbeidere.

Alt annet er et spill for galleriet. I mange organisasjonsendringer, spesielt i det offentlige, stiger mange ledere i stillinger fordi de allerede er ledere i organisasjonen. Det blir som om man spør hvem som skal synge tenor i kvartetten. For meg er dette en selvfølge, det er selvfølgelig den som kan synge tenor.

Begynne med seg selv

Om det er vanskelig å være tett på eller være helhetsorientert, vis i alle fall respekt for dine medarbeidere og vis at du er modig nok til å begynne med deg selv når noe skal endres.

Det er ikke en menneskerett å inneha en posisjon selv om du er leder.

Der du har dine gaver, har du dine oppgaver. Vi trenger bredden i vår organisasjon og vi trenger ulikheter som gjør at vi kan utvikle oss videre. For å sitte med ansvaret og ta de rette valgene, krever det mennesker som utøver lederskap hver dag.

I tillegg trenger vi dyktige rådgivere og sparringspartnere som bidrar til å løfte våre ledere opp slik at kloke beslutninger tas. Fremragende ledere og dyktige rådgivere og sparringspartnere kjenner grasrota og lytter til dem.

Viktigste verdier

Dere skal vite at jeg setter stor pris på dere og det er dere som er hovedårsaken til at jeg er stolt av å være en del av vår arbeidsplass

Til mine medarbeidere: Beklager at vi har sviktet dere. Flere av dere har fortalt meg at dere ikke føler dere sett av arbeidsgiveren deres og at din arbeidsgiver i mange saker er en motstander istedenfor å spille på samme lag.

Dette synes jeg er utrolig leit. Dere er våre viktigste verdier. Uten dere hadde ikke hjulene gått rundt.

Dere skal vite at jeg setter stor pris på dere og det er dere som er hovedårsaken til at jeg er stolt av å være en del av vår arbeidsplass.

Jeg skal fortsette å se meg selv i speilet og jobbe hver dag for at jeg kan være den beste utgaven av meg selv, for dere!

«Take care of the inside and the inside take care of the outside!» Det er her verdiene
skapes!

Powered by Labrador CMS